‘De hoeveelheid reacties heeft ons verbaasd’

GRONINGEN/HAREN Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) stelt een besluit over de zonneparken ten zuiden van Haren en tussen stad en Ten Boer uit. Sinds het plan naar buiten kwam, regent het bezwaren, opmerkingen, commentaar en kritiek op de plannen voor zonneparken in het kwetsbare gebied. De wethouder legt uit.

Was u verbaasd?

,,De hoeveelheid reacties heeft ons verbaasd. In de inspraak hebben we waardevolle input gekregen over het plan. We bouwen nu een extra stap in, we gaan in gesprek met bewoners en betrokkenen. De besluitvorming in de gemeenteraad gaat ook naar achteren.”

Het regende kritiek, is het niet wat laat om nu nog met de bewoners te gaan praten?

,,Uit de reacties blijkt dat er sprake is van wat interpretatieverschillen. Bijvoorbeeld over wat wel en niet onder het Park Drentsche Aa valt. Daarom willen we in gesprek. We willen dit zorgvuldig doen.”

Het is wel opmerkelijk dat u de afgelopen periode meerdere keren hebt gesproken met vertegenwoordigers van bewoners uit dit gebied, maar dat u deze plannen nooit ter sprake heeft gebracht.

,,Ik heb wel gesproken met de Stichting Landelijk Gebied Haren. Over de zandpaden. Maar in het plan voor de zonneparken is geen sprake van nieuw beleid. De taakstelling voor de gemeente Haren wordt zelfs minder groot.”

Nou, in Haren meenden ze te kunnen vertrouwen op de beleidsnotitie zonneparken van november 2017. Daarin staat klip en klaar dat het buitengebied wordt uitgezonderd voor de ontwikkeling van zonneparken. Alleen bij hoge uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten.

,,Haren ging uit van ‘nee tenzij’, in dit beleidskader gaan we uit van ‘ja mits’. En nogmaals: de opgave is lager dan de opgave die de oude gemeente Haren had.”

Maar acht gebieden aanwijzen in dit kwetsbare gebied. Op de Onner Es... Dat is toch dodelijk voor elk draagvlak voor alternatieve energie? Om over de beeldvorming nog maar te zwijgen.

,,De beeldvorming heb ik niet helemaal zelf in de hand, meneer Hulzebos! Dat wil ik óók even gezegd hebben.”

In het gebied ten zuiden van Haren stikt het van enorme daken op schuren waar je geweldig zonnepanelen kunt leggen. Waarom zonneparken in het landschap?

,,Waar dat kan, leggen we zonnepanelen op daken. Maar het kan niet overal, niet alle daken zijn geschikt. We willen van het aardgas af. In Groningen hoeven we niet uit te leggen waarom dat nodig is. Hoeveel we ook doen, zonneparken blijven nodig om de doelen te kunnen halen.”

Bram Hulzebos