Stadse Fratsen - Pijnlijk

GRONINGEN HAREN TENBOER De rel rond de plannen van het stadsbestuur om zonneparken mogelijk te maken in het landelijk gebied ten zuiden van Haren en ten oosten van de stad staat niet op zichzelf.

Op tal van plekken in het land dringt nu pas tot mensen door welke verwoestende effecten de energietransitie heeft op het landschap en de natuurkwaliteit. Niet voor niks bond rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman de kat de bel aan. Hij vindt dat de regering zich blind staart op de klimaatdoelen, zonder nog oog te hebben voor landschappelijk schoon en de natuur. 

Zo langzamerhand kun je wel vaststellen dat in het kielzog van onze regering de lokale en regionale bestuurders een even ongezonde fixatie hebben op de klimaatdoelen.

In de stad Groningen bakken ze het wel heel bruin. Wethouder Philip Broeksma toonde zich hoogst verbaasd over de lawine aan boze brieven, geschokte reacties en uitgebreide zienswijzen die geen spaan heel lieten van de plannen met de zonneparken rond Groningen. 

Extra pijnlijk: Broeksma heeft de laatste tijd geregeld gesproken met vertegenwoordigers uit het gebied. Nooit een woord laten vallen over de plannen voor de zonneparken. Kil verwijst hij nu naar Harens beleid dat zou worden voortgezet. Dus waarom zou je over de verwoestende effecten van dat beleid in gesprek gaan? Dat er er nergens een spoor van papier is dat die stelling staaft, doet blijkbaar niet ter zake. De bestuurlijke lood om oud-klassieker dat er voorheen in Haren een ‘nee tenzij’-beleid was en nu een ‘ja-mits’, wordt in de dorpen rond Haren met ongeloof ontvangen.

De vraag is wat pijnlijker is: dat de plannen op de lange baan nu worden geschoven of de verbazing over de geschokte reacties.