Dorpen bezorgd om zonneparken

HAREN/TEN BOER/GRONINGEN Tijdens een drukbezochte online bijpraatsessie van de gemeente Groningen voor inwoners van Ten Boer en het gebied ten zuiden van Haren bleek donderdagavond dat er grote bezorgdheid is over de gemeentelijke plannen om ‘kleine’zonneparken van maximaal tien hectare mogelijk te maken in het landelijk gebied.

Ongeveer 400 mensen logden in op de bijpraatsessie waaraan een ambtenaar, een landschapsarchitect en GroenLinks-wethouder Philip Broeksma deelnamen. De drie legden uit wat ze voor ogen staat met het zonneplan waarover de afgelopen weken grote onrust is ontstaan.

Nynke Kloppenburg, voorzitter van Dorpsbelangen Garmerwolde, wil dat tussen stad en Ten Boer aan weerszijden van de N360 geen zonneparken komen. ,,Dat is tijdens de herindeling ook beloofd. Het deel tussen de stad en Garmerwolde zou open blijven.” Het lijkt haar ook redelijk omdat aan de andere kant van het Eemskanaal al een enorm zonnepark gepland staat.”

Kees van der Gaag uit Thesinge wees de wethouder op het beleidskader zonneparken dat Ten Boer voor de herindeling maakte. ,,Daarin is afgesproken dat een zonnepark er alleen komt als de meerderheid van de omwonenden geen bezwaar heeft.

Ook Haren maakte als zelfstandige gemeente een beleidstuk over zonneparken. Daarin staat zonneparken in het landelijk gebied bij hoge uitzondering mogen. ,,Wat deugde er niet aan dit beleidskader”, vroeg Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren zich af.

Intussen deed Gert van den Bremen het voorkomen of er in beide dorpen nauwelijks iets geregeld is. ,,Goed dat deze nota er is”, meende hij. ,,Er was bijna niks.” De voorzitter van de energiecoöperatie solliciteerde ongegeneerd naar een rol bij de exploitatie van de parken die voor 50 procent in lokaal eigenom moeten komen. ,,Wij vinden dit een goed plan, wij willen graag meedenken. Wij hebben hier verstand van.” Grunneger Power wordt in het Groninger zonneplan genoemd als mogelijke samenwerkingspartner.

Zoals gemeld, was Broeksma verrast door het grote aantal geschrokken reactie uit de dorpen. De onlinesessie was bedoeld om de plannen toe te lichten.

Door Bram Hulzebos