‘Bordjevol’ voor mantelzorgers in het UMCG | WeHelpen

GRONINGEN WeHelpen.nl is een website waar ook de patiënten van het UMCG handig gebruik van kunnen maken: via de site schakelen ze hulp in van buurtgenoten. Voor mantelzorgers binnen het UMCG is er ‘Bordjevol’.

Zo’n vijf jaar geleden maakte UNO-UMCG-netwerkmanager Katy van Hasselt kennis met WeHelpen.nl, het platform waar mensen om hulp kunnen vragen en dit ook kunnen aanbieden. Samen met collega en onderzoeksmedewerker Floor Vinckers, omarmde ze het initiatief, om het vervolgens onder de aandacht te brengen bij het andere zorgpersoneel en de duizenden patiënten in het UMCG. ,,Door gebruik te maken van WeHelpen.nl, kunnen mensen rustiger het ziekenhuis in gaan”, licht Van Hasselt toe. ,,Praktische dingen, zoals de hond uitlaten of boodschappen doen, worden overgelaten aan iemand uit de buurt, die op de website heeft aangegeven wel even hulp te willen bieden.”

Het voorbeeld van een man die met een gebroken heup werd opgenomen, staat Vinckers en Van Hasselt nog goed bij. ,,Er was een gezin dat de hond tijdelijk in huis heeft genomen”, vertelt Van Hasselt. Omdat er een goede klik was met het gezin - gevonden via WeHelpen.nl - kon de man met een gerust hart in het UMCG verblijven. ,,Hij wist dat de hond in veilige handen was”, vertelt Vinckers. Ook na de ziekenhuisopname bleef het gezin contact houden met de man.

Methode Bordjevol in het UMCG

Maar Van Hasselt en Vinckers richten zich niet alleen op de patiënten van het UMCG. Ze zijn er ook voor de medewerkers, en met de methode ‘Bordjevol’ willen ze zich specifiek richten op zorgpersoneel dat ook de rol van mantelzorger vervult. Want daar zijn er veel van binnen het UMCG, weten Vinckers en Van Hasselt. Vinckers: ,,Medewerkers in de zorg zijn veel vaker mantelzorger. Waar normaal één op de zeven personen mantelzorger is, gaat het in de zorg om één op de vier mensen.”

Door de set kaarten en werkbladen van Bordjevol te gebruiken, kunnen deze mantelzorgers inzicht krijgen in wat er eigenlijk allemaal op hun bordje ligt. Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker brengen ze in beeld welke activiteiten energie opleveren, en welke taken ze liever zouden willen overdragen aan iemand anders. ,,Mensen zeggen vaak tegen je ‘Roep maar als ik je ergens mee kan helpen’. Maar het is lastig om concreet om hulp te vragen”, zegt Van Hasselt. Door Bordjevol kunnen mantelzorgers dat nu veel eenvoudiger doen.

In de toekomst willen Vinckers en Van Hasselt de organisatie van ‘mantelzorgcafé’s voor medewerkers weer nieuw leven inblazen, en met WeHelpen.nl blijven ze zich inzetten voor de patiënten van het UMCG. Vinckers: ,,We hopen dat medewerkers goed weten hoe het werkt en dat ze patiënten kunnen adviseren hier gebruik van te maken.”

Over Wehelpen.nl

Wehelpen.nl is een digitaal platform voor het bieden, vragen en organiseren van gratis hulp. Hulp nodig bij een klus? Wil je een klus doen voor een ander? Meer informatie e-mail groningen@wehelpen.nl, website groningen.wehelpen.nl. Telefonisch spreekuur maandag 9.00 tot 12.00 uur, woensdag 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag 9.00 tot 12.00 uur op nummer 050-5878458.