Ambtenaar met dubbele pet: hoe werkt dat?

GRONINGEN Een ambtenaar met een dubbele pet. Hoe werkt dat in de praktijk? In de reconstructie van de bestuurswissel bij Grunneger Power wordt duidelijk hoe een hoge ambtenaar van de gemeente Groningen zich wel heel erg nadrukkelijk mengt in het personeelsbeleid van de ‘onafhankelijke’ energiecoöperatie. Gelukkig hebben we de mailtjes nog...

Eind 2019 lopen de spanningen bij Grunneger Power (GP) behoorlijk op. Er is een conflict ontstaan tussen directeur Steven Volkers en het bestuur. Gezamenlijk besluiten ze dat er een nieuw bestuur komt. Onder meer Carla Alma (al jaren bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest) en oud-gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh werken zich in als nieuwe bestuurders. Dit aspirant-bestuur (de leden moeten het nieuwe bestuur nog benoemen in een ledenvergadering) begint met een onderzoekje naar de stand van zaken bij GP.

Ze schrikken: in een notitie ter voorbereiding op een gesprek met wethouder Philip Broeksma schrijft Alma: ‘We hebben te maken met een overbelaste directeur die daardoor zijn werk niet goed kan doen. Een proces naar een oplossing hiervoor is door hem afgebroken.’

Oftwel: de directeur wil geen stap opzij doen voor iemand die hem wat kan ontlasten. Er ontstaat wat discussie tussen het aspirant-bestuur en de directeur.

De spanning binnen GP dringt ook door tot het stadhuis. Daar volgt Wouter van Bolhuis de ontwikkelingen met argusopgen. Hij is dé transitie-ambtenaar in Groningen, zeer deskundig, zeer gedreven én lid van Grunneger Power én, volgens ingewijden, goed bevriend met Steven Volkers. In zijn vrije tijd praat de topambtenaar volop mee bij GP, onder meer in de strategie-werkgroep.

Hij stuurt, vanaf zijn werkmail op 30 oktober 2019 een bericht aan Carla Alma: hij meldt dat hij signalen heeft ‘over voornemens van het oude en nieuwe bestuur over personele invullingen binnen de organisatie. Het lijkt ons verstandig om daarover zo spoedig mogelijk van gedachten te wisselen’.

Alma schrijft ‘s avonds laat terug dat ze wil wachten tot ze daadwerkelijk gekozen is als voorzitter. Van Bolhuis antwoordt de volgende ochtend voor negen uur al: ‘Als de continuiteit van de organisatie van GP gewaarborgd is met hetzelfde team en directie dan is het prima om te wachten tot na de bestuurswisseling.’

Maar Alma was juist niet van plan om door te gaan met dezelfde directie. Bovendien heeft Van Bolhuis, stelt Alma, gedreigd de gemeentelijke samenwerking met GP op te zeggen als Volkers niet kan blijven.

Powerplay vanuit het stadhuis om de gang van zaken bij een ‘onafhankelijke’ coöperatie te beïnvloeden. Van een gesprek is het vervolgens niet meer gekomen.

In een eerste reactie stelt wethouder Broeksma via zijn woordvoerder dat het aspirant-bestuur onder leiding van Alma eind 2019 is uitgenodigd voor een gesprek, maar dat Alma daar niet op in wilde gaan. Dat is in flagrante tegenspraak met de mailwisseling tussen Alma en ambtenaar Wouter van Bolhuis waarin Alma duidelijk aangeeft wel in gesprek te willen, aangezien ze niet van plan is de directie ongemoeid te laten.

Alma wilde wel degelijk een gesprek met de wethouder om te praten over de dubbele pet die Wouter van Bolhuis droeg: aan de ene kant lid van GP, aan de andere kant namens de gemeente Groningen opdrachtgever van Grunneger Power die zich nadrukkelijk bemoeit met het personeelsbeleid bij de energiecoöperatie. Later wordt het commentaar van de wethouder gespecificeerd: het aspirant-bestuur van GP vond de aanwezigheid van Van Bolhuis niet gewenst bij het gesprek.

Dat klopt, stelt Alma. Juist omdat ze het over de dubbele pet wilde hebben van Van Bolhuis.

Waar Alma en De Veyt Mestdagh maanden onderzoek deden naar GP en werden ingewerkt, ontstond ineens ‘uit het niets’ een initiatief van enkele verontruste leden van GP. Volgens Gert van den Bremen, de voorman van deze groep hadden ze verontrustende signalen gekregen dat ‘de zaak eerder werd afgebroken dan opgebouwd’. Op basis van een ‘globaal onderzoek en op basis van ons gevoel’, sprongen ze op de bres voor Volker Stevens. De club wierp zich eind november in de ledenvergadering waarin Alma en de Veyt Mestdagh benoemd hadden zullen worden, op als nieuw bestuur. Alma en de Veyt Mestdagh hadden het nakijken. Tijdens diezelfde vergadering maakte het nieuwe bestuur bekend dat Steven Volkers vijf dagen per week aan de slag zou gaan voor GP.