Hoogleraar: dubbele pet ambtenaar ‘raar’

GRONINGEN Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt het ‘raar’ dat Wouter van Bolhuis, dé ambtenaar binnen de gemeente Groningen op het gebied van energietransitie, ook nauw betrokken is bij Grunneger Power.

Zoals vorige week gemeld praatte Wouter van Bolhuis mee in strategische werkgroepen van de energiecoöperatie en bemoeide hij zich zeer nadrukkelijk met de benoeming van een nieuw bestuur. Bröring: ,,Als een ambtenaar een keer een verhaal houdt op een symposium is het natuurlijk wat anders, of als hij uitleg geeft over subsidies. Dat kan ook. Maar als lid meepraten in strategische werkgroepen van een private organisatie, je bemoeien met de benoeming van bestuursleden, is heel raar."

Bröring legt uit waarom het raar is. Het heeft te maken met rolduidelijkheid en transparantie. ,,De gemeente stelt doelen, verstrekt subsidies en controleert of voor dat geld wordt gedaan wat is afgesproken.” Het is bijzonder dat degene die hiervoor namens de gemeente voor een groot deel verantwoordelijk is, ook zo’n grote vinger in de pap heeft bij de coöperatie met wie de gemeente een subsidierelatie heeft, legt Bröring uit.

Er zijn wel vormen denkbaar waarbij een bedrijf en een overheid innig verstrengeld zijn, in zogenaamde ‘publiek-private samenwerkingen’. ,,Maar dan is, als het goed is, alles transparant vastgelegd, zijn de rollen duidelijk en, ook niet onbelangrijk, kan de gemeenteraad zijn controlerende taak uitvoeren."

De verstrengeling tussen gemeente en Grunneger Power is een samenwerking waarbij ‘niet duidelijk is wie welke rol heeft’, aldus Bröring, en waarbij democratische controle via de gemeenteraad wordt bemoeilijkt. ,,Dat is niet goed.”