Bewoners buurtschap Vierverlaten willen af van puinbreker in 'achtertuin'

Stank, stof, lawaai en af en aanrijdend vrachtverkeer: bewoners van Vierverlaten bij Hoogkerk willen eindelijk af van recyclingbedrijf Scheffer. Maar de buurtschap is bang dat ze er nog lang aan vast zit.

Al in 2009 kregen bewoners van de Roderwolderdijk in Vierverlaten te horen dat de bedrijfslocatie plaats zou maken voor een groenzone. Die zou volgens het in dat jaar vernieuwde bestemmingsplan een buffer moeten vormen tussen hun woonbuurt en het snelgroeiende industriegebied Westpoort.

Na twaalf jaar wacht buurt nog steeds op ‘groenbuffer’

Bijna twaalf jaar later is van dat plan nog niets terecht gekomen. Sterker: Scheffer krijgt van de provincie een nieuwe vergunning. Daarmee kan het bedrijf in principe nog tot in lengte van jaren door aan de Roderwolderdijk. Omwonenden vrezen dat de plannen voor de groenzone op de lange baan worden geschoven en dat er ook niks terecht komt van de belofte om hun straat autoluw te maken.

Maandag komt de buurtschap in het geweer tegen de nieuwe omgevingsvergunning. In een hoorzitting bij de provincie dringen zij erop aan om alsnog werk te maken van een bedrijfsverplaatsing. Als het niet naar een locatie buiten Hoogkerk kan, dan toch in ieder geval een stuk verderop op Westpoort, richting A7 en verder van de bewoonde wereld.

Omwonenden: ‘Overheden sturen ons het moeras in’

Zeventien omwonenden hebben een petitie getekend waarin de overheden worden opgeroepen om actie te ondernemen. De buurt is teleurgesteld, zegt Wessel Bergsma. ,,De overheid zou zijn burgers moeten helpen, maar in plaats daarvan worden wij een moeras van juridische en planologische regeltjes ingestuurd. Gemeente en provincie verwijzen naar elkaar en ondertussen gebeurt er niks.’’

De bedrijfslocatie aan de Roderwolderdijk is al heel lang in gebruik, maar pas sinds Scheffer er in 2019 neerstreek groeit de overlast. Het recyclingbedrijf verwerkt er bouw- en sloopafval, asfalt en beton. Vooral als de puinbreker draait, hebben omwonenden last van lawaai en stof. Bewoners rond de oprit naar het terrein hebben vooral hinder van de vele tientallen optrekkende en afremmende vrachtwagens die dagelijks passeren.

Volgens de omgevingswet zijn dergelijke bedrijfsactiviteiten niet toegestaan binnen een afstand van vijfhonderd meter, stelt Bergsma. De meeste huizen liggen in de praktijk op veel kortere afstand. Sommige omwonenden, zoals hij zelf, hebben het bedrijf bijna letterlijk in de ‘achtertuin’.

Gemeente: ‘Wij zijn in overleg over bedrijfsverplaatsing’

De gemeente Groningen kent de klachten over het recyclingbedrijf en zijn ‘buurman’, containerbedrijf Van der Veen. ,,Wij zijn in overleg met beide bedrijven om te verkennen of we tot een bedrijfsverplaatsing kunnen komen en/of de ontsluiting van beide bedrijven kunnen verplaatsen van de Roderwolderdijk naar Westpoort’’, laat een woordvoerder weten.

De gemeente zou Scheffer een nieuwe locatie in het stad-Groningse industriegebied Stainkoeln hebben aangeboden, waar al meerdere puinbrekers zitten. Dat is echter een kostbare en ingewikkelde opgave. De woordvoerder wil niet zeggen welke opties op tafel liggen. Maar als een volledige verplaatsing niet mogelijk is, kijkt de gemeente naar de kansen van een verschuiving op Westpoort, zoals bewoners hebben geopperd.

,,We focussen ons nu vooral op de financiële haalbaarheid’’, zegt de gemeentewoordvoerder. Als verplaatsing niet lukt, wil de gemeente in ieder geval de toegangsroute naar Scheffer en buurman Van der Veen omleiden over Westpoort zodat in ieder geval de verkeersoverlast aan de Roderwolderdijk wordt opgelost.

Recyclingbedrijf: ‘Wij willen wel, maar móeten niks’

Scheffer zelf staat open voor alternatieven, zegt locatiedirecteur Klaas Vegter. Maar het bedrijf zal een verhuizing niet voor eigen rekening nemen. ,,Als ik op een andere plek 2 hectare industriegrond in ontwikkeling moet nemen, hangt daar wel een prijskaartje aan’’, aldus Vegter. Ook hij laat in het midden welke alternatieven de revue zijn gepasseerd.

,,Wij willen wel, maar moeten niks’’, benadrukt Vegter. ,,We hébben gewoon een vergunning en zitten hier in een vergunbare situatie.’’ Als de gemeente iets anders met de bedrijfslocatie aan de wil, zal ze met een haalbaar voorstel moeten komen, zegt Vegter. ,,Er zijn nog veel mitsen en maren en drempels om te nemen. De gemeente is nu aan zet.’’

Dat de Scheffer-activiteiten binnen alle regelgeving passen, mag volgens Vegter ook blijken uit het feit dat de provincie akkoord is met verlenging van de vergunning. Dat is nodig op grond van een wetswijziging waardoor alle omgevingsvergunningen opnieuw aan de praktijk moeten worden getoetst .,,Een administratieve formaliteit’’, stelt de Scheffer-directeur.