Stadspartij wil onderzoek naar herindeling Haren

GRONINGEN De Stadspartij in de Groninger gemeenteraad wil een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de samenvoegin van Groningen met Haren en Ten Boer is verlopen.

Zoals gemeld is het sjagrijn onder een deel van de Harener bevolking over de herindeling aanzienlijk. Amrut Sijbolts van de Stadspartij heeft wel een idee hoe dat komt: ,,Zowel de Provincie Groningen als de voormalige gemeente Groningen hebben 3 jaar geleden een volstrekt verkeerd financieel beeld geschetst van Haren. Haren zou op een haar na een artikel 12 gemeente zijn en bij de gemeente Groningen was zogenaamd financieel niets aan de hand. Al snel bleek dat de situatie precies andersom was.”

Intussen zien inwoners van Haren de lokale lasten enorm stijgen. ,,Nu, twee jaar na de herindeling blijkt dat de voormalige gemeente Haren op vrijwel alle punten slechter is geworden van de herindeling. Ook dit jaar nemen de lokale lasten fors toe in Haren en deze keer met maar liefst 31% gemiddeld. Haren is daarmee belastingkampioen van Nederland. Over de hele linie zijn de lokale lasten in Haren al fors gestegen afgelopen twee jaar. De Onroerend Zaakbelasting met gemiddeld 35,7%, de afvalstoffenheffing met maar liefst 73,2%. De rioolheffing is kunstmatig verlaagd, maar dat gaat vooral ten koste van de opgebouwde reserves. Het is wachten dat de kosten van rioolheffing in toekomst ook omhoogvliegen in Haren.”

Een onderzoek naar de herindeling kan, verwacht Sijbolts, het beeld van een annexatie wegnemen. Ook zou de stad een gebaar moeten maken richting Haren. ,,Het zou de gemeente Groningen sieren een keer een serieuze investering te doen in Haren die de Harenaren trots maakt en de argwaan wegneemt. De Harenaren zien dan bovendien een keer iets terug van hun belastingcenten die nu vrijwel allemaal verdwijnen in de bodemloze putten van de stad Groningen. Nieuwe impulsen in de Hortus Haren of een herbevestiging en versterking van de groene zones tussen stad en Haren zou het beeld kunnen versterken dat de gemeente Groningen iets over heeft voor Haren. Ook het simpelweg afschaffen van de hondenbelasting en de parkeertarieven in het centrum van Haren zouden daaraan kunnen bijdragen.”