Gemeente Groningen helpt bij probleem met funderingen in aardbevingsgebied. Pilot met dertien woningen in Woltersum

De gemeente Groningen laat bij dertien woningen in Woltersum de funderingsproblemen onderzoeken. Ze doet dit in het kader van een pilot, die mogelijk in het hele dorp navolging krijgt. De eerste funderingsonderzoeken worden nog deze maand afgerond.

De dertien woningen die onderzocht worden, hebben aardbevingsschade, moeten worden versterkt en kampen in sommige gevallen met funderingsproblemen. Een deel van Woltersum ligt namelijk op veenbodem. Verdroging van deze ondergrond kan verzakking van huizen veroorzaken.

Gemeente stelt subsidie beschikbaar voor herstel

De funderingsonderzoeken worden door een extern bureau uitgevoerd. De bewoners krijgen hiervoor maximaal 10.000 euro subsidie.

Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren aan de fundering, stelt de gemeente hiervoor subsidie van maximaal 100.000 euro beschikbaar - te betalen uit gelden die vorig jaar door het rijk aan de regio zijn toegekend.

Wanneer partijen als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ook herstelkosten voor funderingen vergoeden, worden deze vergoedingen in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

Herstel van funderingsproblemen wordt gecombineerd met reparatie van eventuele aardbevingsschade en versterkingsmaatregelen.

Aanpak over het hele dorp uitgerold

De eerste funderingsonderzoeken worden nog deze maand afgerond. Als de pilot goed verloopt, dan wordt de aanpak over het hele dorp uitgerold. De gemeenteraad wordt dan gevraagd hiervoor een subsidieregeling vast te stellen.