Fout gestalde fietsen in binnenstad Groningen worden sneller verwijderd. Kwartier na constatering overtreding zijn ze weg

Fietsen die buiten de aangewezen fietsparkeerplekken in de binnenstad van Groningen staan, worden voortaan sneller verwijderd.

‘Foutparkeerders’ hadden na constatering van de overtreding nog een uur de tijd om hun fiets alsnog correct te stallen. Vanaf nu verwijdert de gemeente ze al na 15 minuten.

Ook fietsen die langer dan 4 weken ongebruikt in de openbare ruimte staan, worden sneller verwijderd. Deze termijn gaat van 14 dagen naar 7 dagen na constatering.

De weggehaalde fietsen kunnen worden opgehaald op de Ossemarkt.

Fietsparkeerverbod in kernwinkelgebied

De gemeente Groningen voerde 1 juni 2020 een fietsparkeerverbod in voor een deel van de binnenstad. Doel van dit verbod is - met het oog op de coronapandemie - ruimte te maken voor voetgangers, zodat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.