Stadse Fratsen - Buitenhof

Vandaag praten ze in de Groninger gmeenteraad over de herrie in de Groninger wijk Buitenhof. Daar hebben ze sinds jaar en dag last van het verkeerslawaai van de A7. En die overlast is er in de afgelopen jaren met het toegenomen verkeer niet minder op geworden. Wat ook niet hielp: de geluidswal werkt niet echt.

De wal mocht niet te hoog, omdat de bedrijven pal aan de A7 niet voor niks betalen om op een ‘zichtlocatie’ te liggen. Het werd er niet beter op toen er een nieuwe busbaan kwam. Er verdween een stuk geluidswal. Voeg daarbij dat de wind meestal uit zuidwestelijke richting komt en je snapt waarom nogal wat mensen afzien van de aanschaf van een woning in de wijk en waarom barbecuen in de tuin niet altijd een feest is.

Jarenlang klaagden de bewoners steen en been, zonder dat er iets veranderde aan het lawaai. Maar nu ligt er eindelijk maar toch een akoestisch rapport. Dat is niet mals. De leefkwaliteit in de Buitenhof is zeer matig door het verkeerslawaai, aldus het rapport. Er zijn twee mogelijkheden om het probleem enigszins aan te pakken: variant 1: een geluidsscherm bij de nieuwe busbaan. Probleem is dat deze variant weinig oplevert. Variant 2: een muur langs het hele traject tussen de snelweg en de woonwijk. Variant 2 kost 1.7 miljoen euro. Dat is 1.4 miljoen duurder dan een schermpje bij de busbaan. Met variant 2 is het geluidsniveau overigens niet ‘goed’, maar neutraal.

In De Buitenhof hebben ze een groot geluk: een van de kernbegrippen in het coalitieakkoord van het huidige stadsbestuur is ‘leefkwaliteit’. De kans dat er dus een meerderheid is voor de niet bepaald optimale variant 1, moet dus als miniem worden ingeschat. Tenminste, als de huidige coalitie de eigen uitgangspunten serieus neemt...

Bram Hulzebos