Hoeveel inwoners van Groningen hebben een onbekende nationaliteit? Zeven partijen stellen raadsvragen

Zet de gemeente Groningen zich voldoende in voor mensen met een onbekende nationaliteit? Dat willen de raadsfracties van ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, het CDA en de Partij van de Arbeid weten.

Iedereen met een status ‘Nationaliteit Onbekend’ is formeel geen Nederlander. Ze kunnen niet stemmen, bepaalde beroepen niet uitoefenen, en reizen is lastiger. Zelfs het afsluiten van een telefoonabonnement is moeilijk.

Vorige week sprak DVHN met Marine (22), die in 2007 een generaal pardon kreeg om in Nederland te blijven. Ze kwam niet in aanmerking voor een Nederlands paspoort, omdat ze geacht werd het Armeense paspoort bij zich te hebben.

Haar ouders, die twintig jaar geleden als politiek vluchteling naar Nederland kwamen, namen dat paspoort niet mee. Door haar ontbrekende nationaliteit kon ze eerder niet mee op schoolexcursie naar Londen, is het onduidelijk of ze mag trouwen en een hypotheek kan afsluiten, en mocht ze geen vakje rood kleuren voor de Tweede Kamerverkiezing.

Motie gemeenteraad

In het najaar van 2019 werd er door de Groningse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen over zo’n duizend inwoners van de gemeente met de status ‘Nationaliteit Onbekend.’ Dit door de trage reactie van de landelijke politiek op het probleem.

,,Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. Hoe heeft de gemeente zich de afgelopen tijd heeft ingezet voor deze mensen?’’, aldus raadslid Gerben Brandsema (ChristenUnie) in een persbericht.

Brandsema wil te weten komen hoeveel van deze mensen een status ‘Staatloos’ hebben gekregen. Daarmee kunnen ze wél de procedure starten voor een Nederlandse nationaliteit, en andere praktische problemen oplossen. In de motie uit 2019 is ook gevraagd om een landelijke expertgroep te helpen opzetten, en om de bewijslast rondom iemands nationaliteit gedeeltelijk naar de gemeente te verschuiven.