Stad-Gronings windpark middenin leefgebied zeearend uit Zuidlaardermeer? Geen goed plan, vinden natuurorganisaties

De zeearenden die broeden in het Zuidlaardermeergebied, lopen gevaar als de gemeente Groningen de plannen doorzet voor een windpark in het industriegebied Roodehaan.

Dat schrijven drie natuurorganisaties in een inspraakreactie op de verkenning naar de ontwikkelingskansen van nieuwe windparken rondom de stad. Zij willen dat de gemeente de politieke besluitvorming over de locatiekeuze uitstelt en nieuw onderzoek doet naar geschikte plekken.

‘Kilometervreter’ jaagt aan weerszijden Roodehaan kostje bij elkaar

De ‘windverkenning’ was eerder al aanleiding voor het gemeentebestuur ook een streep te halen door de plannen voor een vergelijkbaar windpark in het industriegebied Westpoort. Het gemeentebestuur schrapte de zes turbines die daar zouden komen omdat ze tot verstoring van de natuur kunnen leiden en beschermde vleermuis- en vogelsoorten het leven kunnen kosten.

Maar dat argument gaat evenzeer op voor Roodehaan aan de zuidoostkant van de stad, betogen het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen. Die locatie ligt weliswaar niet pal naast natuurgebieden de Onlanden en Leekster Meer, zoals Westpoort, maar wel op vliegafstand van het Zuidlaardermeer.

Locatie windpark ligt precies tussen beschermde jachtgebieden

En dat is sinds vijf jaar het broedgebied van de zeearend. Deze met uitsterven bedreigde roofvogelsoort legt in zijn zoektocht naar voedsel enorme afstanden af en foerageert onder meer in het Woldmeer bij Meerstad. Roodehaan ligt tussen dat stadsdeel en het Zuidlaardermeer en kan dus heel goed tot het leefgebied van de zeearenden behoren.

De gezamenlijke natuurorganisaties wijzen erop dat in Duitsland de afgelopen jaren al bijna 160 zeearenden zijn omgekomen door een botsing met windmolens. Dat lot kan ook de bijna zestigduizend ganzen treffen die de naburige Westerbroekstermade- en de Kropswolderbuitenpolder gebruiken als slaapplaats.

Natuurclubs: Zoek verder naar geschikte plek, ook buiten Stad

De gemeente Groningen onderkent dat risico en heeft het aantal windturbines op Westpoort daarom teruggeschroefd van zes tot drie. Dat gaat de natuurorganisaties echter nog niet ver genoeg. Zij pleiten voor een ‘breder windonderzoek: in de hele regio rond de stad en niet alleen op locaties die al eigendom van de gemeente zijn, zoals bij de verkenning die nu op tafel ligt.

Groningen moet sowieso nog verder op zoek voor ruimte voor windparken, stellen de drie natuurorganisaties. Met slechts drie en mogelijk helemaal geen windturbines in Roodehaan, haalt de gemeente haar einddoel niet: CO2-neutraliteit in 2035.

Tientallen omwonenden en belangengroeperingen hebben een reactie ingediend op de windverkenning die de gemeente heeft laten uitvoeren. Van individuele tegenstanders tot Duurzaam Helpman, een burgerinitiatiefgroep uit die wijk die bij de nabijgelegen vuilstort Stainkoeln twee veel kleinere windturbines van maximaal 46 meter hoog wil realiseren met afvalverwerker ARCG.

Gemeenteraad hoort tientallen bezwaarmakers

Woensdag verdiept de gemeenteraad zich in de inspraakreacties en kunnen insprekers hun standpunt mondeling toelichten.