Drie onderzoekers uit Groningen krijgen ieder een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro

Drie onderzoekers uit Groningen ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen zij gedurende 5 jaar hun eigen innovatieve onderzoekslijn verder ontwikkelen.

Lidewijde de Jong, Jingyuan Yang-Fu en Inge Zuhorn zijn de onderzoekers die een Vici-beurs ontvangen. Rector magnificus Cisca Wijmenga spreekt van een ‘fantastische kroon op het werk van deze drie RUG-/ UMCG-laureaten’.

Dr. Lidewijde de Jong onderzoekt hoe trends in grafschriften, portretten en versierde gedenktekens, sinds het Romeinse Rijk, werden ingepast in de lokale grafgebruiken.

Dr. Jingyuan Yang-Fu richt zich in haar onderzoek op het decoderen van het menselijke genoom en metagenoom in cardiometabole ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, chronische nierschade en obesitas. Met de Vici-beurs gaat ze een nieuw onderzoeksproject op dit gebied opzetten.

Dr. Inge Zuhorn doet onderzoek naar de manier waarop medicijnen ook kunnen doordringen tot het brein. Met de Vici-beurs gaat zij onderzoek doen naar het gebruik van nanodeeltjes. Dit biedt mogelijk een oplossing, maar vereist een verandering in de vorm en grootte van de nanodeeltjes ná toediening in de patiënt. Hiertoe worden in dit onderzoek nanodeeltjes gemaakt die in de patiënt van gedaante verwisselen.

Vici

Vici, een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland, is gericht op gevorderde onderzoekers die vrij zijn om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De financiering biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls).