Onderzoek UMCG wijst uit: deelname aan Lifelines kan hart- en vaatziekten helpen voorkomen

Het terugkoppelen van gezondheidsresultaten aan deelnemers van het langlopende gezondheidsonderzoek Lifelines draagt bij aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en UMC Utrecht onder 50.000 Lifelines-deelnemers.

Tijdens het bezoek aan Lifelines wordt voor elke deelnemer bepaald of hij of zij risicofactoren voor hart- en vaatzieken heeft, zoals een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol. Nieuw geconstateerde risicofactoren worden teruggekoppeld aan zowel de deelnemer als zijn huisarts.

De onderzoekers zagen na deze terugkoppeling een stijging in het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie onder de deelnemers met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Ruim 2000 deelnemers gebruiken inmiddels preventieve medicatie.

Risicofactoren komen via screening aan het licht

Dit draagt bij aan de gezondheid van de deelnemers, stelt UMCG-arts en onderzoeker Yldau van der Ende in een persbericht. ‘Een groot aantal deelnemers van Lifelines met een hoog risico op hart- en vaatziekten kreeg eerder geen bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie voorgeschreven, terwijl dit volgens de richtlijnen wel zou moeten. Het kan zijn dat mensen zich niet bewust zijn van het hebben van risicofactoren; door de ‘screening’ via hun Lifelines-deelname komen deze nu wel aan het licht.’

‘Door het behandelen van risicofactoren, is het waarschijnlijk dat hiermee het aantal mensen vermindert dat daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgt. Hier zal nog verder onderzoek naar moeten plaatsvinden.’

Bevolkingsonderzoek Lifelines

Lifelines is in 2006 gestart met het verzamelen van gegevens en lichaamsmaterialen van ruim 167.000 deelnemers uit Noord-Nederland. Deelnemers wordt gevraagd ongeveer eens in de 5 jaar lichaamsmaterialen af te staan, een aantal metingen te laten doen en een hartfilmpje te laten maken. Daarnaast ontvangen deelnemers om de anderhalf jaar vragenlijsten.