Nieuwe methode zorgt voor doorbraak bij onderzoek in Groningen naar de Bijbel: 'Het voelt alsof we de schrijvers de hand kunnen schudden'

Nieuw, revolutionair onderzoek in Groningen naar de Dode Zeerollen heeft tot een doorbraak geleid, die internationaal opzien baart.

Met behulp van kunstmatige intelligentie-technieken is vastgesteld dat, zoals door sommigen al werd vermoed, een ruim tweeduizend jaar oud handschrift van het Bijbelboek Jesaja inderdaad door twee verschillende kopiisten is geschreven. Het is het eerste officieel gepubliceerde resultaat van het onderzoeksproject The Hands that Wrote the Bible.

Lees verder in dit PREMIUM-artikel van Dagblad van het Noorden.