RUG wil Hortus Botanicus verkopen aan gemeente Groningen. Vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars hebben voorlopig het nakijken: geen woningen

Het terrein van de Horticus Botanicus en De Biotoop in Haren vallen voorlopig niet ‘ten prooi’ aan vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is er geen reden om straks het groene gebied van 28 hectare vol te laten bouwen met woningen. ,,We hebben in de gemeente genoeg andere locaties die eerder in aanmerking komen voor woningbouw.’’

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is van plan om De Biotoop en de Hortus Botanicus te verkopen aan de gemeente Groningen. De prijs moet nog worden bepaald. Beide partijen zijn vastbesloten een deal te sluiten, die eind dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Daarmee hebben vastgoedeigenaren en -beleggers die azen op het terrein voorlopig het nakijken. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze zuinig is op de Hortus. Over de gevolgen van de verkoop wordt gesproken met Stichting Behoud Groene Hortus, Stichting Groninger Landschap, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’.

Behoud academisch erfgoed

De RUG heeft een duidelijke opvatting over de toekomst van het terrein. ,,Er is ons alles aan gelegen om het academisch erfgoed volledig in stand te laten en te behouden’’, zegt Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur. ,,Dat zijn in ieder geval de Laarmantuin en het Zoölogisch Lab.’’

Volgens de wethouder beschouwt de RUG het beheer van de Hortus niet meer als een wezenlijke taak. ,,Het Biologiecentrum wordt niet meer gebruikt. De RUG wil het niet meer exploiteren. Voorlopig blijven de functies behouden. Als er in de toekomst iets anders moet gebeuren, zitten we voldoende aan het stuur om daar goede besluiten over te nemen.’’