Milieueffectrapport moet helpen nieuwe wijk Stadshavens in Groningen concreet te maken en haalbaarheid te onderzoeken

De gemeente Groningen wil langs het Eemskanaal van het gebied Stadshavens een gemengd stedelijk gebied maken met ruimte voor wonen, werken en diverse voorzieningen. Maar eerst moeten de milieugevolgen worden onderzocht.

Door de gefaseerde invulling is nog niet bekend hoe Stadshavens eruit gaat zien. Wel wil de gemeente dat Stadshavens ‘duurzaam, bereikbaar, gezond en groen wordt’.

Voordat een besluit wordt genomen worden in een milieueffectrapport de milieugevolgen van de herontwikkeling onderzocht. Het rapport krijgt volgens de commissie voor de milieueffectrapportage meerwaarde als daarin ‘de Groningse ambities voor gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit en groen centraal staan’. De commissie adviseert te onderzoeken hoe de ambities te realiseren zijn.

De notitie ‘reikwijdte en detailniveau’ van de gemeente voor Stadshavens geeft helder inzicht in het plan en is goed doordacht, vindt de commissie. Het biedt een gedegen basis voor het milieueffectrapport.

De commissie adviseert om het milieueffectrapport te gebruiken om de ambities voor Stadshavens concreet te maken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Daarna kunnen de milieugevolgen voor bijvoorbeeld natuur, geluid en luchtkwaliteit bepaald worden. Ook adviseert de commissie om de komende jaren een monitoringssysteem te gebruiken om de ontwikkelingen in het gebied in de gaten te houden.