Westerholm van start met 37 nieuwe seniorenwoningen in Haren

Zorgcentrum Westerholm bouwt 37 nieuwe appartementen voor ouderen aan de Beatrixlaan. Woensdag 21 april 2021 hielp de heer Noordhof, bewoner van Westerholm, met een rode knop de eerste paal de grond in.