'Laat de vloeivelden in Groningen natuurgebied blijven': Partij voor de Dieren wil geen huizen op de plek waar nu zeldzame vogels en vleermuizen wonen

Net als verschillende natuurorganisaties wil de Partij voor de Dieren dat de gemeente Groningen haar bouwplannen voor de Suikerzijde aanpast. De oude vloeivelden moeten met rust gelaten worden, vindt de partij.

‘De leefwereld van bedreigde vogelsoorten is te belangrijk om voor woningbouw op te offeren’, schrijft de PvdD in een persbericht. Bovendien stelt de partij dat het niet nodig is; er kan best om de vloeivelden heen gebouwd worden. Vroeger belandde daar het afvalwater van de oude Suikerfabriek, maar sinds de sluiting van die fabriek is er een natuurgebied ontstaan.

Compenseren voor vleermuizen en futen, en daarna weer voor grutto’s en kieviten

Tot 2014 waren de vloeivelden onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES), een serie aaneengesloten groene gebieden binnen de gemeente. Er wonen verschillende soorten amfibieën, reeën, vossen en vleermuizen en er broeden zeldzame geoorde futen. Vooral voor die laatste diersoort zijn de vloeivelden erg belangrijk: ze herbergen 13 procent van de totale Nederlandse populatie.

Op het voormalige Suikerfabriekterrein werkt de gemeente aan een nieuwe woonwijk, de Suikerzijde. In het huidige plan komt ook op de vloeivelden woningbouw. Ter compensatie wil de gemeente voor de vleermuizen en vogels een waterplas graven op een stuk weidegrond tussen Groningen en Hoogkerk. Maar dáár leven al beschermde weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Die zouden weer naar Leegkerk moeten verhuizen.

‘Bouw om de vloeivelden heen’

Verschillende natuurclubs uit de stad, zoals Natuurbehoud Suikerunieterrein Groningen, Collectief West en de Werkgroep Vleermuizen, uitten al stevige kritiek op de gemeenteplannen. De PvdD wil nu van burgemeester en wethouders weten waarom ze de vloeivelden niet gewoon met rust laten.

De Partij voor de Dieren vraagt ook waarom de vloeivelden niet meer bij de SES horen en of is overwogen om er een Natura 2000-gebied van te maken. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden, die worden beschermd om de biodiversiteit in stand te houden.