Partij voor de Dieren Stad wil dat Veiligheidsregio Groningen jachtverbod afkondigt vanwege de vogelgriep

De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat de Veiligheidsregio Groningen vanwege de vogelgriep een jachtverbod afkondigt. Daarnaast wil de partij dat er actief gecommuniceerd wordt over de risico’s en andere aspecten rondom vogelgriep naar burgers.

De partij heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Terence van Zoelen, raadslid van de Partij voor de Dieren, stelt dat er op de site van de Veiligheidsregio Groningen meer informatie over de vogelgriep voor burgers te vinden moet zijn. ,,Op sites van andere veiligheidsregio’s kun je gelijk een link vinden met wat je wel en niet moet doen als je vogels vindt, zoals een alarmnummer bellen en ze niet aanraken.”

Risico op nieuwe pandemie

Besmetting moet zoveel mogelijk voorkomen worden zegt Van Zoelen. ,,Niet alleen voor onze kwetsbare, afnemende vogelbestanden, maar ook om het risico op mutatie van het virus en daarmee eventueel een nieuwe pandemie te voorkomen.”

Landelijk jachtverbod

In 2016 riep de veiligheidsregio Fryslân jagers op niet het veld in te gaan vanwege de vogelgriep. Ook op dit moment gelden verschillende restricties op jacht en beheer. Van een landelijk jachtverbod is echter geen sprake. Van Zoelen meent dat verspreiding van het virus op alle manieren moet worden tegengegaan en dat een jachtverbod een eerste vereiste is.