Het raadsel van de ganzen aan het Hoornsemeer

GRONINGEN Het is altijd een mooi gezicht voor de mensen die aan de rand van het Hoornsemeer wonen. Het grote koppel witte en grauwe ganzen dat over de Zonneriepe kuiert. Ze gakken wat, ze koekeloeren wat, ze lopen heen en ze lopen weer, ze horen er helemaal bij.

Maar twee weken geleden waren ze zomaar weg, de dik twintig ganzen. Gewoon weg! Nergens te bekennen. Waren ze meegenomen? Weggevlogen? Vergiftigd? De buurt stond voor een raadsel en ook Tamme Kamminga, beheerder van het Meerschap (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten die aan het Hoornsemeer grenzen) krabde zich eens goed achter de oren. ,,Geen idee waar ze gebleven zijn”, zegt hij. ,,Ze zijn niet afgevoerd. Niet door ons. Ik heb ook al bij de gemeente geïnformeerd, maar daar weten ze ook van niks.”

Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat ze vergiftigd zijn. ,,We hebben geen dode ganzen gevonden.

Meegenomen? ,,Dat zou de buurt gehoord hebben. Die beesten kunnen ontzettend veel lawaai maken.”

Gewoon weg? ,,Ze zijn er al zo lang.”

Hij heeft wel recent een schoonmaakactie begeleid met wat scholieren. ,,Het viel me toen wel op dat er op de eilandjes opvallend veel ganzen waren. Maar of dat dezelfden waren als dit koppel, dat weet ik niet.”

En terwijl Kamminga in het duister tastte en de buurt zich afvroeg wat er met de ganzen was gebeurd, hoorden ze, zomaar vrijdagochtend het vertrouwde gegak van de ganzen. Daar waggelden ze weer over de Zonneriepe. Souverein, alsof ze nooit weggeweest waren. Waar ze geweest zijn? Niemand die het weet...