Stadse Fratsen - Volksmanipulatie

GRONINGEN In Groningen hebben we een inwonerspanel. Iedereen kan zich aanmelden. Deelnemers krijgen af en toe een enquête met vragen en stellingen over een actueel onderwerp. Op die manier krijgen onze vroede vaderen en moederen een beeld van hoe de vlag erbij hangt in de stad.

Het siert ze dat ze dit doen, aangezien Stadjers voor het overige slechts eens in de vier jaar de kans krijgen om een beetje bij te sturen via het stemhokje. 

De laatste ging over het fietsen in de stad. Met deze enquête is iets geks aan de hand. Het lijkt erop dat de samenstellers van deze gemeentelijke enquête wel heel erg gebrand zijn op een laaiend enthousiaste respons van de bevolking. Dat de stellingen prikkelend zijn, dat spreekt voor zich, maar dat de toelichting op de onderwerpen ontzettend sturend is, dat is gek. Neem de eerste toelichting. Met een Noord-Koreaans enthousiasme wordt het Groningse fietsbeleid van Groningen bewierrookt: ‘Groningen was in 1977 met het Verkeerscirculatieplan haar tijd ver vooruit. (...) Met de groeiende druk van auto’s is het tijd om opnieuw in te durven grijpen op de verkeerscirculatie’.

Verderop nog zo’n kampioensframe: ‘Groningen is één van de succesvolste fietssteden. De Zernikeroute door Park Selwerd is zelfs de drukste fietsroute ter wereld’. Als je deze teksten hebt gelezen dan begin je niet eens aan de vragen uit pure ergernis óf je wordt in de richting gemasseerd van fietsvriendelijke antwoorden. Immers, ‘we’ stoempen op kop! Sinds 1977 al! We laten ons toch zeker niet inhalen door het peleton van middelmatige gemeentes? Waardeer met deze mindset de stellingen en je kunt de uitkomst raden.

En daarmee is het op zichzelf loffelijke initiatief van het inwonerspanel verworden tot een sterk staaltje volksmanipulatie waarbij Stadjers voor het karretje worden gespannen van bestuurders die met de uitslagen van deze ‘onafhankelijke’ enquête in de hand hun plannen erdoor kunnen drammen.

Bram Hulzebos