'Wethouder deed valse belofte over Skaeve Huse'

Bewoners van de Hoofdweg in Harkstede voelen zich misleid door wethouder Van der Schaaf. Hij deed in november 2020 een belofte over de Skaeve Huse waaraan hij zich nu niet houdt. Daarmee heeft hij de omwonenden en de gemeenteraad misleid, vinden de omwonenden.

Tijdens de meningsvormende raadsvergadering van 4 november deed Roeland van der Schaaf de nadrukkelijke belofte dat de Skaeve Huse niet aan de Hoofdweg worden gevestigd als uit onderzoek zou blijken dat de locatie niet geschikt zou zijn voor de opvang van notoire overlastgevers. Letterlijk zei hij: ‘Als uit het omgevingsonderzoek klip en klaar blijkt dat dit geen goede locatie is, om wat voor reden dan ook, ja dan gaat het gewoon niet door. Het is niet zo dat wij ons al helemaal hebben vastgelegd op deze locatie. Nee, als echt blijkt dat het of voor omwonenden of voor bewoners zelf (...) niet goed is dan is het geen geschikte locatie en dan gaan we het niet doen’.

Deze toezegging gaf de buurt het vertrouwen om mee te praten in een begeleidingcommissie van gemeente, zorginstellingen , Lefier en omwonenden, die fungeerde als klankbord voor de onderzoekers. Informatie rondom het onderzoek mocht niet naar buiten gebracht worden.

Bewoners van de kinderrijke Hoofdweg hadden zelf al zoveel onderzoek gedaan naar de Skaeve Huse, dat ze er alle vertrouwen in hadden dat een onafhankelijk onderzoek aan zou tonen dat de locatie volkomen ongeschikt zou zijn. Die verwachting kwam uit.

Eind augustus publiceerde onderzoeksbureau Breuer/Intraval namelijk een rapport waaruit bleek dat de Skaeve Huse op deze plek eigenlijk een onhaalbare kaart is. Er zou een reeks aan maatregelen genomen moeten worden die indruisen tegen de filosofie van de Skaeve Huse, waarbij extreme buitenbeentjes toch een plek moeten krijgen in de samenleving.

De onderzoekers menen dat het vooral belangrijk is om ‘de angsten en zorgen van omwonenden te erkennen en hen ervan te overtuigen dat het risico op een deel daarvan lager is dan zij nu vermoeden’. Maar of dat zal lukken, gezien de voorgeschiedenis, ‘is de vraag’, schrijven de onderzoekers. ‘Omdat er een grote vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de gemeente (en de initiatiefnemers) en de omwonenden in de directe én wijdere omgeving’.

Desondanks nam het stadsbestuur deze week het besluit om de vestiging van de extreme overlastveroorzakers in de kinderrijke buurt door te zetten. Van der Schaaf laat via zijn woordvoerder weten dat ‘uit het onderzoek niet klip en klaar blijkt dat de locatie ongeschikt is’.