Geld voor extra toezicht en handhaving in natuurgebieden

De provincie investeert € 250.000 in extra toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Groninger natuurgebieden. Het aantal bezoekers in de natuur neemt toe, vooral door sinds de uitbraak van corona.

Dit zorgt ervoor dat er meer overlast voorkomt , zoals loslopende honden, en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan. Met extra toezicht hoopt de provincie, samen met natuurorganisaties, de kwetsbare natuur beter te beschermen.

Te gast

De natuur is ‘het thuis’ van de planten en dieren, mensen zijn er te gast. Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar. Dan zijn er vele broedende dieren en beginnen de planten met een nieuw groeiseizoen. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de natuurgebieden om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter.

Boa's

Het bedrag voor extra toezicht en handhaving is bedoeld voor een periode van twee jaar en wordt verdeeld onder de Stichting Het Groninger Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De boa's van deze terreinbeherende organisaties werken samen met de boa's die de provincie Groningen in dienst heeft.

 

Voor meer informatie over de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen op via www.officielebekendmakingen.nl