Feedback geven volgens de 4G feedback methode

Aangeboden door: feedbackgeven.nl

Bij 4G denk je hoogstwaarschijnlijk direct aan je datanetwerk, maar ben je ook bekend met de 4G feedback methode? Dit is een constructieve methode waarmee je ongewenst gedrag kunt benoemen en probeert bij te sturen.

De 4G methode geeft structuur aan dergelijke feedbackgesprekken. Dit artikel vormt een beknopte feedback training, waarbij je leert hoe deze feedbackmethode in z’n werk gaat.

Stap 1: Gedrag

De methode begint met het delen van je feitelijke observatie van het gedrag van de ander. Door het feitelijk te houden en geen verwijten te maken, voorkom je een meningsverschil of conflict. Verwijten zijn namelijk meningen, waar de ander het mee oneens kan zijn.

Voorbeeld: “Ik observeer dat je vaak een inactieve houding inneemt tijdens vergaderingen en veel met je telefoon bezig bent.”

Stap 2: Gevoel

Vervolgens deel je welk gevoel het gedrag van de ander bij jou oproept. Belangrijk is om ook dit vanuit jezelf te doen en er geen anderen bij te betrekken. Dit komt minder bedreigend over, waardoor de kans groter is dat de boodschap op de juiste manier aankomt.

Voorbeeld: “Het leidt mij erg af als je veelvuldig naar je telefoon kijkt tijdens een vergadering.”

Stap 3: Gevolg

In deze stap benoem je niet enkel het gedrag en jouw gevoel daarbij, maar koppel je er ook het gevolg aan wat dit gedrag op jou (en de omgeving) heeft. Doe ook dit vanuit jouw perspectief. Beperk je bij voorkeur tot één voorbeeld om het bedreigde gevoel bij de ander zoveel mogelijk te beperken.

Voorbeeld: “Als je niet actief meedoet, kunnen we jouw feedback niet horen. Dat maakt de vergadering minder effectief.”

Stap 4: Gewenst gedrag

Geef tot slot aan hoe jij het gedrag van de ander graag wél zou zien. Vraag ook wat de ander ervan vindt en een goede oplossing lijkt. Informeer wat de ander precies nodig heeft om dat gewenste gedrag te realiseren. Zo wordt het een gezamenlijk proces.

Voorbeeld: “Ik zou het prettig vinden als je voortaan actief meedoet aan de vergadering en je telefoon op stil zet. Wat zou jou helpen om het anders aan te pakken?”