Politie wel of niet inschakelen bij geluidsoverlast

Aangeboden door: strooming.nl

Veel mensen twijfelen over het inschakelen van de hulp van de politie, wanneer zij geluidsoverlast ervaren. Dit komt onder meer door het feit, dat men inziet dat geluidsoverlast een sterk subjectieve component bevat.

Wat door de één als ernstige geluidshinder wordt ervaren is voor de ander een vorm van leefgeluiden. Om hier een duidelijke conclusie uit te trekken zijn er verschillende opties, geluidsoverlast buren meten kan een goede eerste stap zijn om het probleem te verhelpen. Uit de meting blijkt of er volgens de wettelijke normen sprake is van geluidshinder, of dat het geluid onder deze norm valt en dus gezien mag worden als leefgeluiden. In dat laatste geval is het aan de bewoner zelf om te zoeken naar een oplossing. Het verbeteren van de isolatie of het gebruik van geluidsabsorberende platen kunnen er een voorbeeld van zijn. 

Ga het gesprek aan met de buren

Nog voordat een partij wordt ingeschakeld om een geluidsmeting uit te laten voeren, kun je zelf het gesprek aangaan met de buren. Mogelijk hebben de buren niet in de gaten hoe hard de muziek staat, waardoor zij niet in de gaten hebben dat omwonenden zich aan het geluid storen. Vaak worden verdere irritaties voorkomen, wanneer het gesprek wordt ingegaan in plaats van dat direct een wijkagent of gemeente wordt ingelicht. Zeker in grote steden kan dit voor mensen een behoorlijke stap zijn. Het contact wat men hier met de buren heeft is vaak veel beperkter dan in kleinere dorpen.

Geluidsmeting uit laten voeren door professionele partij

Tegenwoordig heeft iedere telefoon wel een app, waarmee het geluidsniveau gemeten kan worden. Het is zelfs mogelijk met sommige slimme horloges. Toch is het aan te raden om een professionele partij te benaderen voor het uitvoeren van zo’n meting. Voornaamste voordeel hiervan, is het feit dat je een melding meer kracht bij kunt zetten. Een zelf uitgevoerde meting zal doorgaans minder serieus worden genomen door instanties. Er zijn verschillende partijen die zo’n meting uit kunnen voeren en direct iets kunnen zeggen over de mate van geluidshinder.

Harde geluiden schadelijk voor het gehoor

Wanneer geluidsoverlast niet tijdig wordt aangepakt, loopt men het risico op gehoorschade. Gehoorschade treedt al op, wanneer men langdurig wordt blootgesteld aan een geluid van tenminste 80 decibel. Naarmate dat geluid harder wordt, neemt het risico op direct gehoorschade verder toe. Van directe gehoorschade is sprake bij een geluidsniveau van 120 decibel en harder. Gehoorschade merkt men op in de vorm van het continu horen van een piep, in de vorm van vervorming van geluid en bijvoorbeeld in de vorm van overgevoeligheid voor geluid. Een melding van geluidsoverlast kun je rechtstreeks indienen bij de wijkagent of via het algemene nummer van de politie. Ook de gemeente inschakelen kan een optie zijn. De gemeente stuurt vervolgens een BOA langs om naar oplossingen te zoeken.