10 procent huishoudens komt lastig rond in december

Aangeboden door: wovia-woningontruiming.nl

Traditioneel is december voor veel gezinnen de duurste maand van het jaar. De cadeaus voor 5 december of voor onder de kerstboom, de kerstboom zelf en het luxe eten tijdens de feestdagen laten de kosten al snel fors stijgen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat circa 10% van de Nederlandse huishoudens moeilijk rondkomt in deze periode.

Dat komt overigens niet alleen door de reeds genoemde kostenposten. Denk ook aan de inflatie welke historisch hoog is, voornamelijk als gevolg van de hoge energieprijzen. Voor een opkoper van een inboedel is december, ondanks de hoge kosten voor gezinnen, een rustigere maand. De meeste corporaties zetten gezinnen in deze periode niet op straat.

Armoede vaak een lastig te definiëren begrip

Wanneer is er sprake van armoede? Armoede in Nederland kent een hele andere definitie dan armoede in een Afrikaans land. Het CBS spreekt om deze reden vaak over een laag inkomen, waarbij de grens van dit lage inkomen op 1090 euro per maand ligt. Let wel, het gaat om het nettobedrag. Een gezin met twee minderjarige kinderen leeft in armoede, wanneer het inkomen op 2080 euro netto per maand ligt of minder dan dat bedraagt. Onduidelijk is nog of het aantal huishoudens wat binnen deze categorie valt gestegen is tijdens de pandemie. Aan het aantal woningontruimingen valt dit niet af te lezen, daar een woning ontruiming niet werd toegestaan in deze periode. Tijdens de pandemie mogen gezinnen niet op straat komen te staan, doordat zij bijvoorbeeld hun werk verloren hebben.

Grote groep mensen kampt met schulden

Niet alleen het lage inkomen vormt vaak een probleem voor gezinnen. De helft van de huishoudens die niet rond kunnen komen in de laatste maand van het jaar, kampt met een schuld. Het gaat om gezinnen die een schuld opbouwen, of dit in het verleden hebben gedaan. Die schuld wordt opgebouwd, omdat bijvoorbeeld de huur niet meer betaald kan worden of doordat men andere rekeningen te lang open laat staan. De andere helft van de mensen met een laag inkomen kiest voor het verbruiken van het spaargeld wat is opgebouwd in het verleden. Iets wat in de toekomst voor nieuwe problemen kan zorgen, als er bijvoorbeeld geen spaargeld meer is voor een auto, een nieuwe koelkast, enzovoorts.

Inflatie laat maandlasten stijgen

Groot nadeel voor gezinnen met een laag inkomen zit in het feit, dat het inkomen niet altijd evenredig meegroeit met de inflatie. Zeker, wanneer economen verwachten dat de inflatie slechts tijdelijk is. Het maakt dat er maandelijks nog minder geld overblijft. Afgelopen maand was de inflatie historisch hoog. Voornaamste reden hiervan zijn de sterk opgelopen energieprijzen. De verwachting is dat deze prijzen de komende periode verder op zullen lopen. De hoge kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd vanuit de overheid.