Meer soa’s bij bezoekers bij Sense Noord-Nederland

Groningen - Hoewel in 2015 minder mensen Sense Noord-Nederland bezochten om een soa-test uit te laten voeren, werden procentueel gezien méér seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) gevonden dan in het jaar daarvoor.

Dit komt door een sterkere focus sinds 2015: Sense richt zich steeds meer op de risico-doelgroepen. Dit zijn jongeren tot 25 jaar, mannen die seks hebben met mannen, allochtonen en prostituees.

Chlamydia

Nog steeds komt chlamydia in de provincies Groningen en Drenthe het meeste voor. Namelijk bij 65 % van de diagnoses in Groningen en bij 72 % van de diagnoses in Drenthe. Chlamydia werd vooral ontdekt bij heteroseksuele jongeren tot 25 jaar. Naast chlamydia was er in 2014 in beide provincies een opvallende stijging van genitale wratten.

Minder bezoekers

Het aantal bezoekers aan de polikliniek van Sense Noord-Nederland is gedaald: in Groningen daalde het aantal bezoekers in 2015 ten opzichte van 2014 met bijna 20 %. De daling komt doordat de organisatie nu meer gefocust is op de risco-doelgroepen. Ook is een (anonieme) testmogelijkheid opgezet door het Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland in 2015: soapolinoord.nl. Deze online mogelijkheid heeft ook bijgedragen aan minder bezoeken aan SENSE in Groningen en Drenthe.

Hoger vindpercentage

Omdat juist de risicodoelgroepen SENSE het afgelopen jaar bezochten, is een hoger ‘vindpercentage’ gemeten. Dit wil zeggen dat er meer soa’s zijn waargenomen bij de bezoekers. In totaal werd er in 2014 bij 17 % van de bezoekers aan Sense Noord-Nederland in Groningen een soa ontdekt. In 2015 is dat aantal gestegen naar 25 %. Ook in Drenthe heeft Sense Noord-Nederland meer soa’s waargenomen.

Sense Noord-Nederland

Sense Noord-Nederland is onderdeel van de 3 noordelijke GGD’en en ontwikkelt en organiseert samen met andere instellingen preventieactiviteiten op het gebied van seksuele gezondheid. Jongeren tot 25 jaar, mannen die seks hebben met mannen, allochtonen en prostituees zijn de belangrijkste doelgroepen. Zij kunnen, naast de huisarts, bij Sense Noord-Nederland terecht voor een soaonderzoek.