Een derde van de internationale studenten is ontevreden over huisvestingssituatie

GRONINGEN - Een onderzoek van de Groninger Studentenbond laat zien dat een op de drie van de respondenten ontevreden is over hun huisvestingssituatie. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die is ingevuld door 355 studenten.

De specifieke aanleiding voor het onderzoek was de huisvestingsproblematiek in de zomer van 2017, waarbij aan het licht kwam dat vooral veel internationale studenten problemen ondervonden met het vinden van huisvesting. “Helaas is het niet de eerste zomer waarin dit probleem zich voordeed”, vertelt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “Ook dit jaar hebben we te maken gehad met een enorm tekort aan kamers, waar onder andere internationale studenten de dupe van werden”.

Een groot deel van de deelnemers huurt bij SSH. Uit het onderzoek blijkt dat 36,7 procent van de deelnemers die bij SSH huren ontevreden zijn over hun huisvesting. Bij de deelnemers die van de particuliere markt huren was ruim twintig procent ontevreden. “Dit is een onverwachte uitkomst”, stelt Jolien Bruinewoud. “Een woningcorporatie of collectieve studentenhuisvester wordt over het algemeen meer gecontroleerd door de gemeente. Je verwacht daarom dat de kwaliteit van huisvesting bij een woningcorporatie goed is. Toch blijkt uit ons onderzoek dat ruim een op de drie respondenten die bij SSH huren ontevreden zijn over hun huisvesting.”

Een ander opvallend resultaat van het onderzoek is dat circa tien procent van de deelnemers aangaf dat ze niet naar Groningen waren gekomen als ze van tevoren op de hoogte waren van het tekort aan huisvesting. Bruinewoud: “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Ten eerste zou je daaruit kunnen afleiden dat studenten niet goed op de hoogte zijn gesteld van de grootte van het kamertekort in Groningen. Ten tweede laat het zien dat studenten weg zullen blijven op het moment dat ze weten dat ze hier moeilijk een kamer zullen vinden. Dit wil je voorkomen. Onderwijs is voor iedereen en je wilt dat iedereen zich welkom voelt om in Groningen te komen studeren.”

Verder gaven veel deelnemers nog suggesties om de informatieve e-mails van de onderwijsinstellingen te verbeteren. “Studenten stellen dat de onderwijsinstellingen informatie kunnen geven over meer verschillende huisvestingsmogelijkheden naast SSH. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat studenten meer informatie willen over hun wettelijke rechten en plichten als huurder in Nederland en waar ze terecht kunnen indien hun rechten worden geschonden. Ook zien we regelmatig dat huurcontracten alleen in het Nederlands worden aangeboden. Zo weten internationale studenten vaak niet waar ze voor tekenen. Het onderzoek laat een hoop ruimte voor verbeteringen zien, en wij hopen dat de betrokken partijen hier iets aan gaan doen”, aldus Jolien Bruinewoud.