Proef cameratoezicht naleving venstertijden

GRONINGEN - De gemeente Groningen ziet vanaf heden toe op effectievere naleving van de geldende venstertijden in de binnenstad met behulp van camera’s. Het gaat om een proef.

De proef richt zich op de Brugstraat, Poelestraat en Peperstraat. Doel is het illegaal inrijden van gemotoriseerd verkeer in deze straten tegen te gaan, wat de leefbaarheid ten goede komt. Camera’s registreren de kentekens van álle gemotoriseerde voertuigen. De pakkans voor overtreders is 100%. Voertuigen (zoals auto’s, vrachtauto’s, bestelwagens) die geen ontheffing hebben, krijgen eerst nog een waarschuwing, maar vanaf 15 januari 2019 direct een boete. De proef duurt een half jaar, waarna evaluatie volgt. In het voetgangersgebied van de Poelestraat en Peperstraat kan door middel van de camera’s ook beter worden toegezien op het illegaal inrijden van scooters en brommers. Het proefproject is op initiatief van B&W door de gemeenteraad bekrachtigd.