Van Meester tot Master, 220 jaar Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN - Ter ere van haar 44e lustrum brengt de Hanzehogeschool Groningen het boek ‘Van Meester tot Master’ uit.

Het boek gaat over de geschiedenis van de Hanzehogeschool. Over hoe in 1798 zes Groningse burgers de Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde oprichtten, omdat ze zich zorgen maakten over het gebrek aan goed geschoold personeel in de industrie, de koophandel en de scheepvaart. En over hoe de hogeschool zich in de loop der jaren ontwikkelde in de stad en de regio Groningen.

Het lustrumboek is bedoeld om terug te kijken, maar ook om te vieren wat er bereikt is. Marjan Brouwers schreef het boek. Zij schetst hoe het hoger onderwijs ervoor zorgde dat steeds meer mensen uit alle lagen van de samenleving zich konden ontplooien. In het boek is ook aandacht voor bijzondere verhalen over mensen die een grote bijdrage leverden aan de ontwikkeling van het onderwijs.