Die ene student: Anna

GRONINGEN - In Die ene student vertellen docenten van het Alfa-college over studenten die hen zijn bijge-bleven, hen hebben geraakt of hun kijk op het vak hebben veranderd. Dit keer student-loopbaanadviseur Marieke Lindeboom (48) over student Anna (16).

Excentrieke Anna stond liever op de kop in de gang dan dat ze stilzat in de klas. waar anderen dit als probleem zagen, deed dit student-loopbaanadviseur Marieke omdenken. was ze buiten de schoolmuren niet veel beter op haar plek?

“Daar lag ze dan, languit in yogahouding middenin de gang. Iedereen moest over haar heen stap-pen, de directeur vond het niet kunnen, maar Anna bleef vrolijk liggen. Want in Japan doen ze toch ook yoga midden op straat?”

“Anna danste door het leven. Was een heel sprankelend, balorig en expressief meisje. Een meisje dat de nodige deukjes had opgelopen, door een moeder die geen moeder kon zijn. Anna wilde zelf de slingers in haar leven ophangen. Ze vond het gezellig op school, kwam ook graag even aan-waaien bij docenten. Wij vonden het mooi en grappig, maar maakten ons ook zorgen om haar ach-terblijvende prestaties.”

Omdenken

“We zagen dat Anna iets nodig had wat wij haar eigenlijk niet konden bieden. Er lag een spring-touw voor haar klaar, zodat ze tussen de lessen door even wat energie kwijt kon. Zo nu en dan luid zingen, op de tafels staan en een handstand tegen de muur doen mag ook best. Maar om je diploma te kunnen halen moet je ook stil op een stoel kunnen blijven zitten. En dat kon ze niet. Anna liet zich niet vangen.”

“Soms blies ze even stoom af bij mij. Marieke, waarom mag ik niet gewoon zijn zoals ik ben? Ik was haar uitlaatklep, steunde haar, spiegelde, legde haar gedrag uit aan docenten, sprak met haar ouders, gaf haar nieuwe moed. En ik bleef altijd bekrachtigen wat ze goed deed. Dat ze heel on-dernemend was en lef had, bijvoorbeeld. Kwaliteiten die misschien op dat moment minder belang-rijk waren voor haar opleiding, maar wel heel waardevol voor haar konden zijn als persoon.”

“We puzzelden tevergeefs samen naar oplossingen. Toen ze het tweede jaar niet haalde, kwam langzaamaan het besef en de acceptatie dat ze buiten de schoolbanken gelukkiger zou zijn. Ik ver-ander niet, de opleiding verandert niet, dus ik kan maar beter wat anders gaan doen - redeneerde ze. Haar geluk vond ze in eerst in de horeca, later in een circus en in het theater.”

Eigen plek

“Persoonlijk geluk vind veel belangrijker dan een diploma. En ik geloofde ook dat Anna een ander weggetje moest gaan bewandelen. Toch deed het zeer. Dit meisje was zo uniek, daar waren wij niet op uitgerust. En het frustreerde me: wat lukt hier nou niet? Anna leerde mij écht door de bril van de student te kijken. En ze deed mij omdenken: waarom zou je altijd met de massa moeten meelopen?”

“Nu we een paar jaar later veel flexibeler in kunnen springen op de behoeften van onze studenten, denk ik dat Anna misschien wel haar diploma had kunnen halen. Maar of ze er blijer van was ge-worden betwijfel ik. Ze kan helemaal zichzelf zijn in haar werk en vliegt me nog altijd om de nek als ze mij ziet. En dat raakt mij, als moeder van een dochter die ook wat extra’s nodig heeft, ont-zettend. Iedereen heeft iemand nodig die zich volledig voor je wil inzetten. Zodat iedereen op z’n eigen plek terechtkomt.”