Huurders positief over De Huismeesters

GRONINGEN - Huurders van De Huismeesters zijn opnieuw positief over hun woningcorporatie. De Huismeesters heeft ook dit jaar een prima BA-score, bovengemiddeld, en behoort hiermee tot de subtop.

De prestaties zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. De corporatie heeft in 2017 grote vooruitgang geboekt in de Aedes Benchmark. ‘Onze bedrijfslasten waren al laag en blijven laag. Daarop scoren we nu vijf jaar achter elkaar de A-status. Dat vinden wij ook belangrijk; wij zijn er voor mensen met een smalle beurs. We schrokken in 2015 van de waardering van onze dienstverlening. Daaraan hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt. Wij meten continu de klanttevredenheid. De resultaten van deze metingen worden direct aan ons doorgegeven. Wij pakken signalen sneller op, zodat we onze dienstverlening aan onze huurders kunnen verbeteren. Wij zijn trots op deze score en vooral op onze medewerkers, wij zitten niet stil. Ook voor de komende periode hebben wij plannen voor een verdere optimalisatie van onze dienstverlening. Dit doen wij door in 2019 onder andere onze digitale diensten te verbeteren’, aldus Sije Holwerda directeur-bestuurder.

De Aedes-benchmark is opgezet om de transparantie van de sector te vergroten. Effect: de bedrijfslasten van corporaties zijn aanzienlijk gedaald en de huurders zijn meer tevreden. Bijna alle corporaties doen hier aan mee.