Groninger Studentenbond en ESN ondertekenen convenant over huisvesting

GRONINGEN - De Groninger Studentenbond (GSb) en Erasmus Student Network Groningen (ESN) hebben samen met de gemeente, woningcorporaties en onderwijsinstellingen een convenant getekend over huisvesting.

In het convenant maken betrokken partijen afspraken over onder andere het bijbouwen van extra kamers. De aanleiding voor het convenant was een hoorzitting in de gemeenteraad op 3 oktober 2018 waarbij studentenorganisaties werden gevraagd om hun kijk te geven op de huisvestingsproblematiek voor internationale studenten. In deze hoorzitting kwam de wens naar voren om een convenant met de betrokken partijen op te stellen.

In het convenant worden doelen gesteld om de huisvestingsproblematiek te bestrijden. Afgelopen zomer kwam er namelijk helaas weer een groot kamertekort aan het licht. “Het gaat in deze situatie niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit”, stelt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond. ”Naast het feit dat er meer kamers nodig zijn, is het ook van belang dat een goede kwaliteit van deze huisvesting gewaarborgd wordt, en daar maken wij ons hard voor.”

Verder wordt onder andere afgesproken dat er gestreefd zal worden naar circa 1500 extra kamers voor het jaar 2025, bovenop de al bestaande bouwplannen. Dit getal zal herijkt worden indien blijkt dat er meer of minder huisvesting nodig is. Woningcorporaties zeggen met het convenant toe een deel van dit getal voor hun rekening te zullen nemen.