Waardering Wmo-zorg

GRONINGEN - De tevredenheid over de Wmo-ondersteuning is afgelopen jaar in Groningen opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder (deze keer 2351) cliënten die Wmo-ondersteuning krijgen. Gekeken is naar de kwaliteit van de zorg, toegang tot ondersteuning en contact met het WIJ-team. Ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag en dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. Ook dat tijdens het keukentafelgesprek goed naar hen geluisterd werd. De Groningse tevredenheid ligt op bijna alle vlakken in de buurt van of boven het landelijke gemiddelde.