Voorkomen van ongeplande zwangerschappen

GRONINGEN - De gemeente Groningen, WIJ Groningen, GGD Groningen, GGD-GHOR en zorgverzekeraar Menzis slaan de handen in één om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen.

Onlangs gaven de organisaties onder de noemer ‘Nu niet zwanger’, het startsein voor een nieuwe aanpak voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid. In de drie gemeenten waar het programma is ontwikkeld bleek dat ruim 80% van de deelnemers vrijwillig overgaat op anticonceptie.

Wethouder Gijsbertsen: “Door vroegtijdig het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen, zoals de inzet van jeugdhulp of in het uiterste geval, de uithuisplaatsing van jonge kinderen.”

Door meer tijd te nemen voor onderwerpen zoals seksualiteit, kinderwens en anticonceptie in de gesprekken tussen hulpverleners en kwetsbare (potentiële) ouders, ervaren zij dat er aandacht is voor hun problemen en dat er naar ze geluisterd wordt. De hulpverleners begeleiden de mensen totdat anticonceptie ook gerealiseerd is. Doordat hulpverleners rond dit thema samenwerken, worden vrijwel alle kwetsbare (potentiële) ouders bereikt.

Nu niet zwanger

‘Nu Niet Zwanger’ is in 2014 gestart door verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam in samenwerking met gemeente Tilburg. Het is een concreet programma van GGD- GHOR Nederland (landelijke vereniging van GGD-en en Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio) en Rutgers dat zich onder andere richt op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.

Na het succes in Tilburg, Nijmegen en Rotterdam, is Groningen één van eerste de acht gemeenten die het programma gaat uitvoeren. Voor een succesvolle start biedt GGD-GHOR het eerste half jaar nog de nodige ondersteuning in de vorm van scholing en materialen.