Stad en Ommeland wil bestuurlijke vernieuwing

GRONINGEN - Stad en Ommeland wil dat een nieuw college, waarvan ze zelf deel uit hopen te maken, zo snel mogelijk bezig gaat met het vernieuwen van inspraak en bewonersbetrokkenheid.

Stad en Ommeland gelooft in de kracht en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en verenigingen. Juist zij weten beter dan het stadhuis wat er leeft in hun leefomgeving en wat er nodig is.

“Politiek is er voor onze inwoners en niet tégen. Daar hoort een andere manier van werken bij door het stadhuis en de gemeenteraad. Nog veel te vaak worden er in de gemeenteraad voorstellen besproken, waarvan blijkt dat bewoners, ondernemers en verenigingen er niet of onvoldoende bij zijn betrokken”, aldus lijsttrekker Amrut Sijbolts. Dat terwijl mensen juist vooraf moeten worden betrokken en niet achteraf wanneer de plannen (bijna) niet meer te veranderen zijn. “Die achterkamertjes kunnen écht niet meer! Problemen moeten eerst bespreekbaar worden gemaakt met bewoners, bewonersorganisaties en ondernemers, om vervolgens samen naar oplossingen te zoeken”, zegt Sijbolts. Ook wil Sijbolts af van de verschillende ‘wijkwethouders’, die zich vooral laten zien wanneer er een lintje doorgeknipt moet worden, maar de inwoners kennen ze niet. Zij moeten volgens Sijbolts plaats maken voor een wethouder ‘Wijken, dorpen en bewonersbelangen’.

Stad en Ommeland zal bij de gesprekken over een nieuw te vormen college de volgende 8 speerpunten dan ook hoog op de agenda zetten:

1. Gebruik van lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en burgerraadplegingen.

2. Vernieuwing van inspraak en bewoner betrokkenheid en daarop gerichte manier van denken bij ambtenaren.

3. Het organiseren van inspraakavonden, met bewoners en gemeenteraad in de wijken en dorpen.

4. Een bereikbare en luisterende gemeente - op een laagdrempelige manier - voor inwoners en ondernemers.

5. Extra ondersteuning aan bewonersorganisaties.

6. Een open houding van onze ambtenaren richting inwoners en ondernemers, servicegericht en burgervriendelijk.

7. Een fonds voor burgerinitiatieven en een eigen begroting voor wijken en dorpen.

8. Een wethouder voor ‘Wijken, dorpen en bewonersbelangen’.