Martini Ziekenhuis met Hart & Vaatcafé over benauwdheid

GRONINGEN - Harteraad en de afdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis organiseren donderdag 29 november een Hart- & Vaatcafé met als thema: ‘Benauwd, is het nu het hart of zijn het de longen?’.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt longarts in opleiding Alien Vos over de verschillen én overeenkomsten tussen klachten die een relatie hebben met het hart, longen, of beide. Janny Hilbolling van het Longfonds legt tijdens de avond uit wat het Longfonds voor patiënten kan betekenen. Het Hart & Vaatcafé is, naast een informatieve bijeenkomst, ook een contactbijeenkomst voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten en mantelzorgers. Voor deze editie zijn ook mensen met een longaandoening van harte uitgenodigd. Deelname aan het Hart & Vaatcafé is gratis.

Als een patiënt zich met benauwdheidsklachten meldt bij de huisarts, kan de huisarts voor vervolgonderzoek verwijzen naar het ziekenhuis. In sommige gevallen duiden de klachten specifiek op longproblemen en wordt de patiënt op de poli Longziekten nader onderzocht. Ook kan het zijn dat klachten meer een relatie hebben met hartproblemen of een combinatie van beide. Het is soms niet eenvoudig een duidelijk onderscheid te maken tussen klachten die een relatie hebben met het hart of de longen. Daarom werken de zorgverleners op de poli Longziekten en Cardiologie intensief samen, zodat zij de best mogelijk zorg kunnen bieden. Alien Vos, longarts in opleiding, vertelt tijdens dit Hart- en Vaatcafé over wat ze doet als ze een patiënt voor de eerste keer ziet. Ze vertelt hoe zij typische longafwijkingen probeert te herkennen én afwijkingen die een relatie hebben met het hart.

Veel tijd voor vragen

Wendy de Valk, verpleegkundig specialist: ‘Het wordt weer een boeiende avond. Bent u zelf hart- of longpatiënt of heeft u om een andere reden interesse in dit onderwerp? Dan is dit een waardevolle avond vol informatie. Net als bij ieder café, is er ruim de tijd voor vragen uit het publiek. Na afloop publiceren we deze vragen en antwoorden, samen met de presentatie van longarts Alien Vos en het Longfonds op de site van het Martini Ziekenhuis en Harteraad.’

Hart & Vaatcafé

De Hart- & Vaatcafés zijn bedoeld om hart- en vaatpatiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen, ervaringen en tips met elkaar te delen en vragen te stellen. Daarnaast is het vergroten van kennis een belangrijk aspect. Ook in 2019 worden weer Hart- & Vaatcafés georganiseerd. Zodra de nieuwe data en onderwerpen bekend zijn, is informatie te vinden op: www.martiniziekenhuis.nl/vaatcafe.

Aanmelden voor het Hart- & Vaatcafé kan via: www.martiniziekenhuis.nl/vaatcafe.