Steun voor pleidooi FNV voor een robuust armoedebeleid en betere uitvoering van de Wmo

GRONINGEN - In het FNV-verkiezingsdebat op 15 november kreeg de vakbond steun voor de stelling dat de gemeente Groningen een robuuster armoedebeleid moet voeren.

Beate de Ruiter van Lokaal FNV benadrukte dat Groningen in de afgelopen raadsperiode koploper langdurige armoede is geworden: ‘één op de vijf kinderen groeit op in armoede’. De aanwezige partijen zijn het met de FNV eens dat dit vraagt om een stevige, gecoördineerde aanpak en een geoormerkt budget.

Belangrijk onderwerp van het debat was de uitvoering van de Wmo. De gemeente moet meer regie nemen, aldus de FNV. Het toekennen van hulp loopt nu verre van vlekkeloos. Mensen moeten de huishoudelijke hulp krijgen die ze nodig hebben en niet standaard op 2½ uur worden gezet. Jimmy Dijk van de SP riep Groenlinks en PvdA op in de nieuwe raadsperiode hierin méér samen op te trekken dan tot nu toe het geval was. Van de partijen die op dit moment de coalitie vormen, lieten D66 en VVD het afweten.

Maureen van der Pligt van de FNV Zorg en Welzijn noemde het laf dat D66 ondanks de toezegging niet aanwezig was. ‘D66 heeft het steeds over incidenten, maar er gaan structureel veel dingen mis’, aldus Van der Pligt. ‘Meer dan 200 mensen hebben met hulp van het Zorgactiepunt van de FNV alsnog méér uren hulp gekregen. Ze waren dus onrechtmatig gekort. Huishoudelijke hulp moet te allen tijde maatwerk zijn’. De lijsttrekkers en vertegenwoordigers van PvdA, SP, Groenlinks, Partij voor de Dieren, 100% Groningen, Stad en Ommeland zetten hiervoor met FNV hoofdbestuurder Marjan Dijkema hun handtekening. Daarmee zegden ze toe zich hiervoor in de nieuwe gemeenteraad sterk te maken.

Wat betreft het thema ‘werken zonder loon’ zeggen met name de PvdA en de SP graag met de vakbond samen te werken. Er werken nu mensen met behoud van uitkering waar eerder betaalde krachten werkten. Dat moet veranderen, zegt de FNV. Maak er weer volwaardige banen van, met een fatsoenlijk cao-loon. ‘We hebben baat bij een sterke vakbond, samen kunnen we dat afdwingen’, aldus Carine Bloemhof, lijsttrekker van de PvdA.

Vanuit de zaal, waarin ook (oud-)medewerkers van WIJ-teams en mensen uit de cliëntenraad aanwezig waren, kwamen voor de lokale politici bruikbare suggesties naar voren. Bij voorbeeld: In plaats van het “aanbestedingscircus” kunnen andere coöperatieve oplossingen gevonden worden. De FNV riep tot slot op in ieder geval komende woensdag naar de stembus te gaan: ga stemmen. Naar aanleiding van het debat zal ze de bijna 13.500 FNV-leden in de nieuwe gemeente Groningen nogmaals oproepen: kies sociaal!