GroenLinks wil grootschalige aanplant groen

GRONINGEN - Dertigduizend bomen erbij. Dat is de inzet van GroenLinks voor de komende jaren. De partij denkt daarbij aan het opzetten van een gemeentelijke boomkwekerij, meer ruimte voor inwoners om zelf bomen te planten en de aanleg van een klimaatbos en tiny forests.

Ook komt er wat GroenLinks betreft een substantieel aantal bomen bij in de binnenstad, waaronder op de Grote Markt.

Het getal van 30.000 komt voort uit het idee dat de hoeveelheid bomen minimaal gelijk zou moeten zijn aan het aantal inwoners. In de huidige gemeente Groningen staan ruim 170.000 bomen. Dat betekent dat er grofweg 30.000 bomen bij moeten komen. Om dat te bereiken heeft de partij ‘Het 30.000 bomenplan’ opgesteld.

“Een ambitieus plan,” beaamt GroenLinks raadslid Martijn van der Glas. “Maar het grote belang van groen rechtvaardigt een hoge ambitie. Groen bevordert het welbevinden en de gezondheid van mensen en is goed voor milieu en klimaat. Daar moet in de komende jaren onze topprioriteit liggen.”