KDS Bisschop Bekkers krijgt 350.000 euro om aardgasvrije school te worden

GRONINGEN - Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in de Groninger wijk Paddepoel krijgt een subsidie van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om aardgasvrij te worden.

Met het geld uit het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen’ wordt het gebouw onder andere aangesloten op het nieuwe warmtenet van Warmtestad. KDS Bisschop Bekkers is één van de elf basisscholen in Nederland die vanuit dit programma aardgas vrij gemaakt wordt.

Energie is al langer een belangrijk thema op KDS Bisschop Bekkers, een school van de Stichting KOC Groningen. De school neemt al sinds 2013 deel aan de Energy Challenges campagne. Doel van de campagne is het verminderen van het energiegebruik. Het Bekk-team (bestaande uit leerlingen uit groep 8) zijn ‘eigenaar’ van de energierekening en voeren campagne om de energiekosten door middel van ander gedrag te verlagen.

Tegelijk met de aansluiting op het warmtenet richt de school een energie-informatiepunt, waar wijkbewoners informatie krijgen van het Bekk-team over verduurzaming van hun eigen woning.