UWV: Personeelstekorten in Groningen groeien

GRONINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Groningen af. In steeds meer beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. Eind oktober telde Groningen 9.128 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in oktober af met 84 uitkeringen (-0,9%). Dit is minder dan de landelijke afname van 1,7%. In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van september. Uitzondering hierop is de horeca, die door het aflopende horecaseizoen een stijging van de WW laat zien. Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. In oktober is de afname in Groningen op jaarbasis 25,6% (-3.146 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 21,6%.

In Groningen hebben werkgevers in onder andere de bouw, zorg, ICT en horeca steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er in Groningen moeilijk vervulbare vacatures voor bijvoorbeeld timmerman en medewerker klantcontact.