Lokale partijen lokken studenten naar de stembus

GRONINGEN - Bijna een op de vijf stemgerechtigden in de stad Groningen is student. De helft stemt niet, dus gaan partijen tot het uiterste om ze naar de stembus te krijgen.

Door Tomas Plagge en Dion Smits.

Twintig felgroene jasjes lichten op door de straatlantaarns aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk. Bij een groot pand waar het tl-licht door de ramen schiet, komt de groep tot stilstand. Ze vormen een kring en bedenken ter plekke een plan: ,,Doen jullie de gemeenschappelijke woonkamer, doen wij de eerste verdieping en jullie de tweede, goed?’’, klinkt het uit een van de jonge kelen.

Onwetenheid

Met een korte knik wordt het strijdplan goedgekeurd en start de actie van GroenLinks. Op dat moment stapt een bewoner uit het pand. Meteen zet een van de groenen een schoen tussen de deur. Beduusd blijft de naar buiten gestapte twintiger staan. Stokstijf. Tot hem wordt uitgelegd wat de overval te betekenen heeft. Langzaam trekt zijn gezicht bij.

Een paar seconden later proppen alle jonge politici zich in de kleine hokkige hal. In de gemeenschappelijke woonkamer ligt een tafel met een stuk of tien ongeopende stempassen. ,,Hello! Wij zijn hier om je te vertellen dat je volgende week mag stemmen, wist je dat?’’ Deze zin, maar dan in het Engels, galmt een keer of twintig door de smalle langwerpige hallen. Het antwoord is vrijwel altijd ,,No, I didn’t!’’.

Belangrijke, maar lastige doelgroep

In Groningen woont een recordaantal van bijna 35.000 studenten. Van hen mag het grootste deel woensdag naar de stembus. Ook een meerderheid van de ruim 8600 buitenlandse studenten, van wie veel de Nederlandse taal niet beheerst, is stemgerechtigd.

Als ze tenminste uit een land komen dat lid is van de Europese Unie óf dat ze langer dan vijf jaar onafgebroken in Nederland verblijven. En omdat al deze studiebollen samen zo’n 21 procent van de stemgerechtigden in de stad vormen, zijn ze een belangrijke doelgroep voor lokale partijen.

Maar ook een lastige, moeilijk te bereiken doelgroep. Uit landelijk onderzoek naar de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen blijkt namelijk dat slechts de helft van de 18 tot 25-jarigen de vorige lokale verkiezingen naar de stembus ging. In tegenstelling tot 65-plussers waarvan ruim 65 procent hun stem gaf. De uitdaging voor lokale partijen: Hoe verbind je studenten, waarvan sommigen de taal niet eens beheersen, met de lokale politiek en krijg je ze naar de stembus?

Binding met de stad

Dat is precies waarom GroenLinks deze actie doet, vertelt Robert Lagestee (25), coördinator van dit soort huis-aan-huisacties van GroenLinks: ,,Ongeveer 90 procent van de internationale studenten die ik gesproken heb, wist niet dat ze mochten stemmen terwijl ze dat wel mogen. Het is een grote doelgroep die veel binding heeft met de stad, ook al wonen ze hier maar een paar jaar. Denk aan huisvesting en stadsinrichting.’’ Vrijwilligster Elte Hillekens voegt toe dat ze eigenlijk de taak van de gemeente en universiteit overnemen: ,,Maar als zij het niet doen, doen wij het zelf wel.’’

Veel internationals kijken verbaasd bij het opendoen, maar waarderen het verkondigde nieuws wel. Voordat ze de deur weer sluiten klinkt veelal ,,Thank you’’ in verschillende accenten.

De meeste partijen kiezen voor de traditionele manier van campagnevoeren zoals (Engelstalige) flyers uitdelen, langs scholen en studentenhuizen én meedoen aan alle (internationale) studentendebatten. Deze weken zijn er alleen al negen debatten speciaal voor studenten in Groningen.

Belang van social media

Naast deze ‘ouderwetse’ manier is social media een steeds belangrijkere methode om studenten te bereiken, stelt onder andere Wesley Pechler (PvdD): ,,Ten eerste zijn jongeren geneigd op een groene partij te stemmen, dus moeten we die zo goed mogelijk zien te bereiken. We zetten vooral Facebook en Instagram in om met betaalde posts jongeren te bereiken. Ik denk dat studenten goed zijn voor een derde van onze stemmen’’.

Ook andere linkse partijen als SP, PvdA en GroenLinks zetten flink in op social media om (internationale) studenten te bereiken. Een geheel verkiezingsprogramma in het Engels heeft volgens fractievoorzitter Carine Bloemhoff (PvdA) geen nut, omdat dat weinig wordt gelezen.

Naast alle voornoemde campagnemiddelen, is actievoeren ook nog een optie. SP’er Jimmy Dijk: ,,We hebben een groot aandeel gehad in de bezetting van het Universiteitsgebouw. Dingen als flyeren doet iedereen al.’’ Ook Lokale partij Student&Stad onderscheidde zich afgelopen week nog met een actie bij het omsteden kruispunt aan de Eikenlaan

Gemeenschappelijk doel: studenten naar de stembus

Bij alle partijen is de studenten naar de stembus krijgen het grootste doel, belangrijker nog dan op welke partij ze stemmen. Jimmy Dijk: ,,Ik maak mij daar grote zorgen over.’’