Ondernemers binnenstad krijgen meer ruimte voor reclame-uitingen

GRONINGEN - De gemeente Groningen, Groningen City Club (GCC) en ondernemers in de binnenstad verruimen de mogelijkheden voor reclame-uitingen van ondernemers. Hiermee creëren zij een gunstig klimaat voor ondernemers en tegelijkertijd een prettig verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers. Daarnaast biedt het duidelijke kaders om de veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad te borgen.

De afspraken zijn vastgelegd in de Gebiedsvisies reclamebeleid. In de afgelopen periode hebben de ondernemers in 10 straten in de binnenstad samen met de gemeente samengewerkt aan deze afspraken. Met deze gebiedsvisies krijgen deze ondernemers meer ruimte voor reclame-uitingen, voor zover dit past binnen de kaders van veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid. Ondernemers en de gemeente spreken af dat er per straat een zogenaamde “comfortzone” is van 1,5 meter of meer, die vrij moet blijven van obstakels. Hiermee wordt de toegankelijkheid van onze binnenstad gewaarborgd. De ruimte die langs de gevels overblijft, kan worden gebruikt voor uitstallingen. “De gebiedvisies zijn tot stand gekomen omdat ondernemers in deze straten ervoor hebben gekozen een straatvereniging op te richten waardoor nu samen keuzes worden gemaakt.

De GCC hoopt dit ook samen met andere straten te kunnen doen waardoor een nog betere straat ontstaat en daardoor een excellente binnenstad” aldus Eric Bos, voorzitter Groningen City Club. Het verruimen van de mogelijkheden voor uitstallingen is een pilot van een jaar. Na dat jaar evalueren gemeente, GCC en ondernemers de afspraken en bespreken of de verruiming wordt voortgezet.