‘Lobbyen en pers benaderen voor studenten’

GRONINGEN - Met de invoering van het vergunningenstelsel kwam de Groninger Studentenbond volop in het nieuws. Maar wat doet deze studentenvakbond nog meer?

Door Akke Boonstra

In één van de kleine straatjes achter het Academiegebouw: daar moet je zijn. Het zijn dikke muren en grote deuren van een oud pand waarachter de Groninger Studentbond (GSb) zich samen met tal van andere studentenverenigingen heeft gevestigd. De studentenbond is een vakbond die de Groninger studenten - of ze nu aan de RUG of aan de Hanze studeren - bijstaat in hun rechten.

Jolien Bruinewoud, 21 en tweedejaars rechtenstudent, is sinds begin september voorzitter. „Bij de Groninger Studentenbond geven we gratis advies”, vertelt ze. Omdat de leden van het Juridisch Steunpunt en het Huurteam van de vakbond allemaal rechten studeren, kunnen ze hun medestudenten bijstaan in allerlei juridische zaken, van onderwijskwesties tot problemen met een pandjesbaas. „De overige leden van de vakbond, waaronder de bestuursleden, doen allerlei verschillende studies. Zo kan iedere student zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden door de vakbond”, voegt Bruinewoud toe. „Zelf zijn we natuurlijk geen advocaten, maar als iemand bij ons aanklopt, kunnen wij wel veel zaken voor diegene uitzoeken, of anders doorverwijzen naar de ‘huisadvocaat’ die we hier hebben.”

Aanpakken

In een stad waar 80% van de studentenhuizen in het bezit is van particulieren voelt de Studentenbond zich de afgelopen tijd gedwongen zich te richten op de Groninger studentenwoningmarkt. Toen in september het zogeheten vergunningenstelsel door de gemeente werd aangenomen, een beleid om met maatregelen te komen tegen verhuurders die over de scheef gaan, reageerde de GSb dan ook enthousiast. „Het vergunningenstelsel is bedoeld om verhuurders beter aan te kunnen pakken”, zegt Bruinewoud. „Ook bij ons krijgen we mails of telefoontjes van mensen die te maken hebben met intimidatie van hun huisbaas of met huren die veel te hoog zijn. Nu kunnen huurders daar al wel stappen tegen nemen, maar in veel gevallen vallen ze tussen twee rechtsgebieden in. Bovendien is het vaak ‘jouw woord’ tegen dat van je huisbaas, zeker bij zaken als intimidatie.”

Vanaf 1 januari, wanneer dit gloednieuwe vergunningenstelsel van kracht gaat, kan de gemeente maatregelen treffen wanneer er te veel meldingen zijn voor verhuurders. „In het ergste geval kan de vergunning voor het verhuren van een pand worden opgeheven”, zegt Bruinewoud. „Het is natuurlijk een heftig middel. Ik denk dat het nog even zal duren voordat de gemeente op zoiets zou overgaan. Maar het wordt nu makkelijker om in te grijpen: door het vergunningenstelsel hoeft een zaak van een huurder niet meer via het strafrecht te gaan.”

Federatie

„Met de studentenvakbonden uit andere steden hebben we ook goede banden over het vergunningenstelsel”, zegt Bruinewoud. De GSb maakt onderdeel uit van de federatie van de Landelijke Studentenvakbond. Hun collega's in de andere studentensteden hebben interesse in het vergunningenstelsel, dat in Groningen voor het eerst ingevoerd gaat worden. „De andere vakbonden willen weten hoe dat hier gaat uitpakken, zodat zij het misschien in hun stad ook kunnen oppakken.”

Bruinewoud vervolgt: „Tijdens een crisis zoals met de huisvestigingssituatie gaan wij als vakbond veel lobbyen en praten met partijen. Ook zoeken we heel erg de pers op. Je ziet dat het effect heeft. Toen de universiteit een tentenkamp als noodopvang regelde om de internationale studenten te kunnen huisvesten, vroeg men eerst nog een bijdrage voor iedere nacht. Samen met andere partijen heeft de Groninger Studentenbond actief de pers benaderd en gelobbyd om er voor te zorgen dat de studenten gratis in de tenten konden overnachten. Het lobbyen en het opzoeken van de pers is een belangrijke manier om de belangen van studenten te kunnen behartigen. We zijn altijd druk bezig achter de schermen.”