Innovatieve sensoren moeten de binnenstad toegankelijker maken

GRONINGEN - Binnen de Proeftuin Binnenstadsmonitoring gaat de gemeente Groningen samen met marktpartijen op zoek naar nieuwe technologieën om complexe verkeerssituaties in de binnenstad van Groningen in kaart te brengen en waar mogelijk te voorspellen.

Zo kan tijdig worden bijgestuurd en er optimaal ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers.

Wethouder verkeer Paul de Rook: “Groningen schuwt het experiment niet. Ook deze Proeftuin is hier een mooi voorbeeld van, waarin we innovatie vanuit de markt stimuleren en faciliteren. Wanneer het ons lukt met de juiste data verkeer beter door de binnenstad te leiden, komt dit zowel de doorstroming als de leefbaarheid van de binnenstad ten goede.”

Marktpartijen die meedoen krijgen tijdens de Proeftuin-periode de kans om hun meetsysteem te ontwikkelen en te testen in de praktijk. Na afronding van de Proeftuin hoopt de gemeente duidelijk te hebben of de ontwikkelde technologie voldoende sturingsinformatie kan opleveren, om zo de beperkte ruimte effectiever te kunnen verdelen over de verschillende verkeersdeelnemers.

Bezoekers van de binnenstad merken in het begin nog weinig van de Proeftuin. Wanneer er voldoende betrouwbare data beschikbaar is over de verkeerssituaties in de binnenstad, gaat de gemeente Groningen ook experimenteren met gedragsbeïnvloeding en het sturen van verkeer door de binnenstad. Bijvoorbeeld met dynamische verkeersborden en het anders inzetten van fietsstewards op erg drukke momenten.

Aanleiding voor de Proeftuin is de schaarse openbare ruimte in de binnenstad van Groningen. Met het uitvoeringsprogramma ‘Ruimte voor Jou’ wordt daarom de fysieke ruimte in veel straten en pleinen in de binnenstad van Groningen heringericht. Maar ook nieuwe technologische mogelijkheden worden ingezet. De gemeente Groningen bekijkt met de Proeftuin Binnenstadsmonitoring hoe een Smart City-aanpak de binnenstad verder kan versterken.

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen de Leidraad inclusief bijlagen vinden op Commerce Hub waar ze zich ook kunnen aanmelden als deelnemer. Op 30 november start om 14.00 uur in de Puddingfabriek in Groningen een informatiemarkt.