Gaan voor een duurzaam en leefbaar Groningen

GRONINGEN - Ondernemers, organisaties en instellingen die willen bijdragen aan een leefbaar en duurzaam Groningen kunnen op vrijdag 16 november hun hart ophalen.

In de Mediacentrale in Groningen krijgen ze – gratis – een inspirerend middagprogramma voorgeschoteld waarin betekeniseconomie, samenwerking met gesloten beurs en duurzaamheid centraal staan.

Inmiddels hebben zich al tachtig organisaties aangemeld voor de middag. Wethouder Mattias Gijsbersten trapt de middag af.

Ons denken over economie en samenleving is aan het veranderen. Vooral over de rol die bedrijven en maatschappelijke organisaties daarin spelen. Door een toenemende druk van bovenaf en groeiende vraag van de consument, voelen bedrijven steeds meer verplicht om zich in te zetten voor duurzaamheid.

Betekenisvol Groningen

Naast deelname aan de genoemde sessie kunnen zij deze middag ook meedenken over de aanpak van armoedebestrijding in Groningen. Verder kunnen bezoekers met elkaar speeddaten om hun eigen vraagstukken en aanbod bij elkaar te brengen. Met gesloten beurs natuurlijk, want dat is de basisgedachte van de Groningse Uitdaging, de organisatie die deze betekenisvolle bijeenkomst organiseert.

Ondernemers: kom op!

Programmaleider van de Groningse Uitdaging en Betekenisvol Groningen Marco Agema roept het Groningse bedrijfsleven en ondernemers op om deel te nemen aan de middag. Reden? “Ze bevorderen de maatschappelijke betrokkenheid, doen nieuwe contacten op en realiseren samenwerking. Bovendien help je stichtingen en verenigingen waarvan je vaak zelf wel weet dat die krap bij kas zitten. Veel ondernemers zijn immers in hun vrije tijd lid van een verenigingsbestuur?” stelt Agema. Wie op deze middag een mooie, nieuwe samenwerking aangaat en dat meteen publiek bekend wil maken, kan nog deelnemen aan een inspiratiesessie ‘Online profileren’, vol tips & tricks van professionals. Kortom: volop reden om erbij te zijn.