Aantal studenten bij de Hanzehogeschool Groningen stijgt licht

GRONINGEN - De Hanzehogeschool Groningen kent in het studiejaar 2018-2019 een lichte groei van 1,0 % voor het totale aantal ingeschreven studenten ten opzichte van vorig jaar.

De grootste stijging is te zien bij de Associate degree opleidingen (24,1%), daarna volgen de masters (7,8%) en de bachelors (0,5%) Op dit moment staan er 29.995 studenten ingeschreven.

Instroom nieuwe studenten daalt

Dit jaar hebben 7.629 eerstejaarsstudenten zich ingeschreven bij de Hanzehogeschool Groningen, dit is een daling van -2,4% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is vooral te zien bij de bachelors (-3%) en de masters (- 0,7%). De Associate degree opleidingen daarentegen stijgen met 21,4%. De daling heeft ook te maken met het bewust inzetten van de numerus fixus bij sommige opleidingen, zoals bij Verpleegkunde en Sociale Studies. De grootste procentuele stijging is te zien bij Academie Minerva (31,4%) en de Pedagogische Academie (20,2%).

Instroom internationale studenten

De instroom van internationale studenten is gestegen naar 862 studenten (bachelor en master), dit is 12,7% van de totale instroom nieuwe studenten. Vorig jaar ging het om 812 nieuwe studenten uit het buitenland. Er studeren 113 nationaliteiten aan de Hanzehogeschool.