Wie wordt de nieuwe stadsdichter...?

GRONINGEN - Groningen is op zoek naar een nieuwe stadsdichter voor de periode 2019-2021.

Tot het middaguur van 10 december kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deze bijzondere titel waarmee je gedurende twee jaar in het middelpunt van de belangstelling staat en waardoor je op talloze plekken je werk ten gehore mag brengen. De nieuwe stadsdichter moet wonen in de gemeente Groningen, wat vanwege de fusie van de verschillende gemeentes vanaf dit jaar betekent dat ook dichters uit Ten Boer en Haren zich kunnen inschrijven. De poëzie van de ambitieuze dichter moet een professioneel niveau hebben. Er wordt van de stadsdichter verwacht dat deze minstens zes stadsgedichten per jaar schrijft en dat deze optreedt bij eenzame uitvaarten, in de praktijk heeft de stadsdichter alle ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. De inzendingen worden geanonimiseerd aan de jury voorgelegd. De criteria voor de inzending zijn een actueel cv, een lijst met publicaties en/of optredens, maximaal drie recente gedichten en een heldere motivering met plannen voor de invulling van het stadsdichterschap. Dichters kunnen zich aanmelden via kantoor@slaggroningen.nl en via stadsdichtergroningen.nl kan worden bekeken hoe vorige stadsdichters hun functie invulden.

De feestelijke benoeming vindt plaats op de avond van 4 februari 2019, bovendien wordt dan op passende wijze afscheid genomen van de huidige stadsdichter Lilian Zielstra (op de foto links).